Now showing items 11645-11664 of 57713

 • Fyzikální simulace kapaliny 

  Posolda, Jan
  Tato práce se zabývá fyzikální simulací kapaliny. Je zde popsána výchozí teorie Navier-Stokesových rovnic a jejich numerické řešení pomocí metody Smoothed particle hydrodynamics. Dále jsou rozebrány algoritmy jednotlivých ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Řehánek, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací látky v reálném čase. Látkou se myslí textilie. Nejdříve vysvětluje princip simulace textilu, který používá pro svou práci systém pružin. Poté vysvětluje matematické a fyzikální ...
 • Fyzikální simulace látky (textilu) 

  Vavro, Ondrej
  Práce se zabývá problematikou simulace chování látek(textilu) za různých podmínek. Vysvětluje základní principy používané při konstrukci počítačového modelu látky, popisuje vnitřní i vnější sily působící na látku a ukazuje ...
 • Fyzikální simulace na GPU 

  Janošík, Ondřej
  Tato práce řeší problematiku fyzikální simulace pevného tělesa a možnosti paralelizace s využitím GPU. Popisuje základy potřebné pro implementaci základního fyzikálního enginu zaměřeného na fyzikální simulací kvádrů a ...
 • Fyzikální simulace na GPU 

  Hanzl, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá simulací mechaniky (fyziky) tuhých těles akcelerované pomocí GPU. Obsahem práce je rozbor fyzikálních dějů při kolizích a pohybech tuhých těles a uvedení jejich matematického modelu. Práce ...
 • Fyzikální simulace pro hru pinball 

  Čermák, Jakub
  Cílem této práce je vytvořit knihovnu pro fyzikální simulaci a pomocí ní vytvořit hru Pinball, na které bude vidět její funkčnost. Ve zprávě jsou popsány problémy a jejich řešení, které se v průběhu návrhu a programování ...
 • Fyzikální simulace v grafické scéně 

  Javorka, Marián
  Tento diplomový projekt se zaobírá problematikou fyzikální simulace aut. Program je vytvořen v programovacím jazyce C++ za pomoci knihoven OpenSceneGraph a Bullet, které jsou v práci v krátkosti představeny. Celá aplikace ...
 • Fyzikální simulace v počítačových hrách 

  Dočkal, Jiří
  Práce se zabývá problematikou moderních herních enginů se zaměřením na fyzikální simulace a částicové systémy. Nabízí přehled použitelných architektur pro vývoj herního enginu. Poskytuje charakteristiku jeho nejdůležitějších ...
 • Fyzikální simulace ve 3D scéně s využitím knihovny PhysX 

  Jašek, Tibor
  Tahle bakalářská práce je zameřená na simulaci fyziky s využitím fyzikálního enginu PhysX. Program je vytvořen v XNA Frameworku. Aplikace zahrňuje síťovou hru pro dva hráče a zobrazení několika fyzikálních simulací.
 • Fyzikální simulace ve virtuální realitě 

  Grünseisen, Vojtěch
  Tato práce popisuje použití knihoven SDL, OSG a ODE jako nástrojů pro tvorbu her a jejich integraci do herního enginu. Je popsána obecná teorie o detekci kolizí a její role ve fyzikálním enginu. Použité knihovny jsou taktéž ...
 • Fyzikální simulace vozidla 

  Urbanovský, Jiří
  Práce se zabývá tématy z oblasti fyzikálních simulací a počítačové grafiky. Cílem této bakalářské práce je popsat základní principy simulace vozidla v reálném čase. Jsou zde nastíněny fyzikální zákony popisující pohyby a ...
 • Fyzikální simulátor pro hry typu SandBox 

  Kotulič, Patrik
  Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou real-time fyzikálního simulátoru mechaniky tuhých těles. Čtenář je seznámen s principy, na kterých jsou založeny současné simulátory mechaniky tuhých těles. Práce se dále zabývá ...
 • Fyzikální stárnutí polypropylénu 

  Weiss, Jiří
  Byla studována problematika fyzikálního stárnutí komerčně vyráběných homopolymerů polypropylenu Mosten. Práce je zaměřena na sledování změn fyzikálních vlastností polymeru v časovém horizontu 90 dní od data přípravy ...
 • Fyzikální vlastnosti sterilizační páry 

  Kotlánová, Markéta
  Diplomová práce se zabývá nalezením, měřením a hodnocením vhodných fyzikálních parametrů pro analýzu kvality syté sterilizační páry dle normy ČSN EN 285+A2, což je první krok pro nahrazení zastaralých procesů této analýzy ...
 • Fyzikální/mechanická simulace tuhých těles 

  Bureš, Jaroslav
  Tato práce pojednává o simulaci odpalu golfového míčku. Jsou zde popsány simulační metody, které lze použít pro počítačové simulace. Dále jsou zde rozebrány fyzikální zákony z oblasti mechaniky, které si je potřeba osvojit ...
 • G-Quadruplexes as Sensing Probes 

  Ruttkay-Nedecký, Branislav; Kudr, Jiří; Nejdl, Lukáš; Mašková, Darina; Kizek, René; Adam, Vojtěch (MDPI, 2013-12-01)
  Guanine-rich sequences of DNA are able to create tetrastranded structures known as G-quadruplexes; they are formed by the stacking of planar G-quartets composed of four guanines paired by Hoogsteen hydrogen bonding. ...
 • Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si 

  Hlavička, Ivo
  Obsahem této bakalářské práce je výroba, charakterizace a úprava Schottkyho solárních článků s rozhraním grafen-Si. Nanesením grafenu vyrobeného metodou CVD na křemíkový substrát s elektrodami bylo vytvořeno základní ...
 • Gain Augmentation of a HMSIW based Equilateral Triangular Antenna using CRSF FSS Superstrate 

  Banerjee, S.; Rana, B.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  In this paper, a half-mode substrate integrated waveguide (HMSIW) based equilateral triangular antenna is initially designed to operate at 6.5 GHz wireless frequency. This parent antenna is fitted with metallic vias all ...
 • Gain Enhancement of a Wide Slot Antenna Using a Second-Order Bandpass Frequency Selective Surface 

  Chatterjee, A.; Parui, S. K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2015-06)
  Gain enhancement of a wide slot antenna over a wide frequency band using a low profile, second order bandpass frequency selective surface (FSS) as a superstrate is presented in this paper. The proposed multilayered FSS ...
 • Gain Estimation of Doubly Curved Reflector Antenna 

  Pidanic, J.; Cermak, D.; Schejbal, V. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2008-09)
  A simple formula of approximate gain estimation is verified for the doubly curved reflector antenna. Numerical simulations using physical optics and experimental results of the shaped-beam doubly curved reflector antenna ...