Now showing items 18497-18516 of 57715

 • Luxmetr 

  Hrbáček, Michal
  V této práci se seznámíme se základy světelné techniky a metodami měření intenzit osvětlení. Je zde také uvedená metoda měření pracovních osvětlení a hygienické limity v této oblasti. V další části bude systémový návrh ...
 • Luxmetr 

  Velím, Michael
  Tato práce se věnuje problematice měření pracovního osvětlení, se zaměřením na návrh luxmetru s rozsahem měření 50 – 1000 lx. Účelem tohoto zařízení je stanovit míru osvětlení v místnosti. Z těchto dat zjistíme, zda je pro ...
 • Lyofilizované ovoce - chemické vlastnosti a možnosti zpracování 

  Horáková, Klára
  Tato diplomová práce se zabývá chemickou analýzou vybraného mraženého, sušeného a lyofilizovaného ovoce, a to Mirabelky nancyské, aronie Nero a odrůd černého rybízu Ben Gairn a Ben Lomond. V teoretické části je uvedeno ...
 • Lyžařský areál Červená Voda - hrubá spodní stavba 

  Vasserbauer, Jiří
  Předmětem bakalářské práce je řešení stavebně technologické přípravy novostavby Lyžařského areálu v Červené Vodě. Tato příprava obsahuje zpracování technologického předpisu pro železobetonovou monolitickou konstrukci, návrh ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Majerek, Pavel
  Úkolem bakalářské práce je vypracovat literární rešerši na téma: „Lze dosáhnout kvality bez ohledu na životní prostředí“? V práci jsou definovány pojmy kvalita a životní prostředí. Jsou uvedeny nejzávažnější environmentální ...
 • Lze dosahovat kvality bez ohledu na životní prostředí? 

  Turková, Daniela
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou dosažení kvality produktů v různých oblastech průmyslové výroby České Republiky, důraz je kladen na zpracování odpadů, od výroby přes užití až po odstranění výrobků při dodržování ...
 • Lze to říci jinak aneb automatické hledání parafrází 

  Otrusina, Lubomír
  Automatické získávání parafrází je důležitou úlohou v oblasti zpracování přirozeného jazyka. Uplatnění nalezne v systémech provádějících odpovídání na otázky, získávání informací nebo shrnutí dokumentů. Tato práce má za ...
 • M&A Performance and Economic Impact: Integration and Critical Assessment of Methodological Approach 

  Andriuskevicius, Karolis (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2017-09)
  Purpose of the article is to investigate and critically discuss existing methodologies employed within the M&A performance framework. Methodology/methods: The research has been carried out as a structured assessment of ...
 • M2m Data Generator Utilizing Wireless M-Bus Within Smart Grid Infrastructure 

  Hudec, David (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Current forecasts predict that the Industrial Internet of Things (IIoT) will account for about 10 billion devices by 2020. Unique, recently unthought of demands are initiating new ideas, particularly Industry 4.01 and ...
 • MAC řízení přístupu 

  Grepl, Miroslav
  Diplomová práce přehledně popisuje problematiku SELinuxu a způsoby vytváření vlastní bezpečnostní politiky se zaměřením na referenční politiku a její mechanizmy. Navrhuje metodiku vytváření konkrétních bezpečnostních ...
 • Machine Learning Strategies in Electronic Trading 

  Huf, Petr
  Úspěšné obchodování na trzích je snem mnoha lidí. Zajímavým odvětvím tohoto byznysu je elektronické obchodování, kde obchodní strategie běží na počítači bez jakéhokoliv zásahu člověka. Tento způsob obchodování poskytuje ...
 • Macro- and Microeconomic Aspects of Going Public in the Czech Republic and Poland 

  Meluzín, Tomáš; Zinecker, Marek (Elsevier, 2014-11-26)
  The intent of this study is to explore macro- and microeconomic aspects of going public in the Czech Republic and in Poland. There are significant differences in the going public activity on both markets and we firstly aim ...
 • Macrodefects and Microdefects within Porous Cement Pastes 

  Ficker, Tomáš (IOP Publishing, 2017-11-28)
  It is shown that the mechanical strength of cement matrix (hydrated cement paste) is a result of competitive interplay between macrodefects and microdefects. The dominance of one of these two kinds of defects depends not ...
 • Macroeconomic Determinants of IPO Activity in Poland between 1993 and 2013 

  Kovandová, Sylvia; Zinecker, Marek (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-09)
  Purpose of the article: This study deals with recent primary stock market developments in Poland and aims to indicate the influence of local macroeconomic indicators on IPO numbers over the period of 1993 to 2012. ...
 • Macroeconomic Factors and Corporate Capital Structure 

  Mokhova, Natalia; Zinecker, Marek (Elsevier, 2014-01-24)
  The aim of this study is to indicate the influence of macroeconomic factors on corporate capital structure in different European countries. The recent Global Financial Crisis and the following European debt crisis show the ...
 • Macroscopic derivation of the kinetic mass-action law 

  Pekař, Miloslav (Springer-Verlag, 2010-01-01)
  Using several reaction examples with experimentally determined rate equations, traditional mass action rate equations are shown to be simplified forms of polynomial approximation to a general rate function derived by ...
 • "Magic Lantern" videodekodér pro fotoaparát Canon 5D 

  Škvařilová, Radka
  Tato práce představuje návrh na vytvoření dekodéru pro video zaznamenané pomocí softwaru Magic Lantern, který může být nainstalován na Canon 5D. Toto video je význačné pro svoji velikost 14-bitů v raw formátu a proto může ...
 • Magická projekce 

  Kaisler, Vojtěch
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a tvorbou aplikace, která promítá obraz na pohyblivé plátno. Tímto plátnem uživatel pohybuje v projekčním prostoru projektoru. Projekce je vždy soustředěna pouze na toto plátno. Práce ...
 • Magnetic levitation 

  Štěpánek,B.; Paleček,M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  The paper deals with magnetism and its influence on superconducting materials. We describe the discovery and development of superconductivity, superconducting levitation and its use in future technology - called. MAGLEV ...
 • Magnetic Molecularly Imprinted Polymers Used for Staphylococcus Aureus Isolation and Detection 

  Zelníčková, Jaroslava; Hutařová, Jitka; Vaculovičová, Markéta (TANGER, 2019-02-01)
  A sensitive detection of microorganisms plays an important role in prevention and identification of infectious and deadly diseases. However, conventional methods of bacterial detection are time-consuming, laborious ...