Now showing items 18537-18556 of 57713

 • Magnetický vibrační generátor pro nízké budící frekvence 

  Szabó, Hugo
  Táto bakalárska práca je zameraná na návrh magnetického vibračného generátora pre nízke budiace frekvencie. Generátor sa skladá z mechanickej a elektrickej časti, pričom mechanická časť je tvorená dvoma levitujúcimi magnetmi, ...
 • Magnetization reversal and confinement effects across the metamagnetic phase transition in mesoscale FeRh structures 

  Arregi Uribeetxebarria, Jon Ander; Horký, Michal; Fabianová, Kateřina; Tolley, Robert; Fullerton, E.E.; Uhlíř, Vojtěch (IOP PUBLISHING LTD, 2018-03-14)
  The effects of mesoscale confinement on the metamagnetic behavior of lithographically patterned FeRh structures are investigated via Kerr microscopy. Combining the temperatureand field-dependent magnetization reversal of ...
 • Magnetoliposome Mediated Local Electromagnetic Tumor Hyperthermia 

  Babincova, M.; Cicmanec, P.; Babinec, P.; Altanerova, V.; Altaner, C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2000-06)
  Magnetoliposomes prepared by enwrapping 8 nm sized superparamagnetic magnetite grains with phospholipid bilayer were evaluated as possible new material for local electromagnetic hyperthermia both in vitro and in vivo after ...
 • Magnetooptická charakterizace materiálů pro spintroniku 

  Vojáček, Libor
  Magnetooptický Kerrův jev představuje užitečný nástroj pro zkoumání magnetických vlastností kovových povrchů. Jeho využití při měření procesu přepínání magnetizace vnějším magnetickým polem nám může poskytnout cennou ...
 • Magnetoreologický tlumič kmitání 

  Lazar, Jaroslav
  Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem externí expanzní nádobky k pístovému hydraulickému tlumiči, kde je kombinována náplň oleje a MR kapaliny. V první části práce je shrnut přehled existujících konstrukčních ...
 • Magnetoreologický tlumič pro formuli Student 

  Dlápal, Václav
  Diplomová práce se zabývá návrhem, výrobou a testováním funkčního vzorku magnetoreologického tlumiče pro vozidlo kategorie Formule Student. Cílem bylo navrhnout a otestovat tlumič s obdobnými tlumicími vlastnostmi, jako ...
 • Magnetorheological Strut for Vibration Isolation System of Space Launcher 

  Macháček, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem magnetoreologické (MR) vzpěry vibroizolačního systému (VIS) pro kosmický nosič. V rešeršní části jsou popsány vybrané VIS a vzpěry těchto systémů, které byly v kosmických nosičích využity v minulosti. ...
 • Magnetorheological Suspension Damper for Space Application 

  Kubík, Michal
  Disertační se práce se zabývala vývojem magnetoreologického (MR) tlumiče odpružení pro kosmonautiku. Dle současného stavu poznání jsou důležitými parametry pro semi-aktivně řízený tlumič pro kosmonautiku hermetické oddělení ...
 • Magnetostričkní materiály pro mechatronické aplikace 

  Rusková, Miroslava
  Cieľom práce je vypracovať prehľad a využitie magnetostrikčnych materiálov a matematicky popis ich chovania. Magnetostrikcia je fyzikálna vlastnosť materiálu, ktorá sa vyskytuje vo väčšine feromagnetickych materiáloch a ...
 • Magnetostrikční vibrační generátor 

  Šumpelová, Jana
  Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
 • Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny 

  Walek, Petr
  Práce Magnetoterapeutický přístroj pro léčbu dětské mozkové obrny se ve své první části věnuje léčebnému využití pulzního magnetického pole. Shrnuje léčebné účinky, které má pole interagující s živou tkání a určuje, které ...
 • Magnetotransportní vlastnosti FeRh nanodrátů 

  Fabianová, Kateřina
  Železo-rhodium (FeRh) je látka procházející magnetickou fázovou přeměnou prvního druhu z antiferomagnetické (AF) do feromagnetické (FM) fáze, ke které dochází při zahřátí materiálu nad teplotu fázové přeměny nebo působením ...
 • Maintenance Management Systems in the Czech Enterprises of Chemical and Food Industries 

  Branska, Lenka; Pecinova, Zuzana; Patak, Michal; Stankova, Monika; Kholova, Pavla (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2016-12)
  The aim of this article is to use the results of the qualitative research to describe the current form of maintenance systems used in enterprises of chemical and food industries, and then to discuss and generalize the ...
 • Maketa palivového proutku pro experimenty kritických tepelných toků 

  Kropáč, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá maketami pro výzkum kritického tepelného toku. Teoretická, rešeršní část, se soustředí na materiál maket, jejich rozměry, způsob ohřívání a měření teplot z již provedených experimentů. Praktická ...
 • Makra VBS pro TIA portal V12 použitelná pro panely COMFORT resp. RT 

  Benešl, Tomáš
  Cílem práce je vytvořit VBS makra pro práci s databázemi, kterými bude možné spravo- vat telefonní seznam a SMS zprávy a pomocí GSM modulu zprávy přijímat a odesílat. Vytvořit skripty pro operace s alarmy - nastavení a ...
 • Makro a mikrostruktura svarových spojů titanové slitiny TiAl6V4 zhotovených elektronovým paprskem 

  Prachař, Václav
  Cílem této bakalářské práce je vyhodnocení makro a mikrostruktury svarových spojů slitiny Ti6Al4V, zhotovených svařováním elektronovým svazkem pro různé nastavení procesních parametrů elektronového svazku, a vyhodnocení ...
 • Makroekonomické faktory ovlivňující business angels aktivitu a tvorbu venture capital v České republice 

  Skalická Dušátková, Martina (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2015-04)
  Purpose of the article: The purpose of this article is to summarize the approaches used to research the development of business angels activities and venture capital investments according to the development of macroeconomic ...
 • Makrosegregace a mikrosegregace v austenitických CrNi ocelích 

  Ostratický, Marek
  Tato diplomová práce pojednává o segregačních pochodech v austenitických chromniklových ocelích. V první části se teoreticky pojednává o procesu makrosegregačních a mikrosegregačních pochodů. Druhá část této práce je ...
 • Makroskopické modelování dopravního toku 

  Pidrová, Kateřina
  Bakalářská práce se zabývá makroskopickým modelování dopravního toku. Nejdříve je uveden úvod do problematiky modelování dopravního toku obecně, společně s rozdělením modelů. Dále je v práci odvozena rovnice kontinuity pro ...
 • Malá aktivní integrovaná anténa 

  Nunvář, Rostislav
  Práce se zabývá základními typy planárních antén, jejich návrhem a modelováním v programu ANSOFT Designer. V práci je popsán způsob, kterým je možné planární anténu doplnit aktivním prvkem (tranzistorem). Tranzistor je do ...