Now showing items 21-40 of 69264

 • 23 

  Hladík, Lukáš
 • A 28-nm 32Kb SRAM For Low-VMIN Applications Using Write and Read Assist Techniques 

  Kumar, S.; Saha, K.; Gupta, H. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-09)
  In this paper new write and read assist techniques, reduced coupling signal negative bitline (RCS-NBL) and low power disturbance noise reduction (LP-DNR) of 6T static random-access memory (SRAM) to improve its minimal ...
 • 29. ročník mezinárodní vědecké konference Expert Forensic Science (ExFoS) 

  Unknown author (Akademické nakladatelství CERM, 2019-12)
  29. ročník mezinárodní vědecké konference Expert Forensic Science (ExFoS)
 • 2D a 3D analýza polovodičových struktur metodou SIMS 

  Vařeka, Karel
  Chemická analýza polovodičových struktur pomocí metody SIMS je hlavní náplní této bakalářské práce. Umožňuje hloubkové profilování a vytváření 2D či 3D snímků materiálů. Během zkoumání čipu z polovodiče TIGBT dochází k ...
 • 2D a 3D simulace elektrických polí VN zdroje 

  Kováč, Martin
  V diplomovej práci sa autor zaoberá problematikou simulácii elektromagnetických polí ako aj ich použitím v elektrotechnickej praxi pri návrhu elektrotechnických zariadení. V prvej časti práce je pojednávané o 3 programoch ...
 • A 2d aerodynamic study on morphing of the naca 2412 aerofoil 

  Meghani, Pratik (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, 2019)
  This paper investigates the potential of modifications of the NACA 2412 aerofoil geometry which could be implemented as a morphing wing in the Cessna 172SP. A 2D study on three morphing configurations: landing, take-off ...
 • 2D and 3D numerical modelling of internal flow of Pressure-swirl atomizer 

  Malý, Milan; Sláma, Jaroslav; Sapík, Marcel; Jedelský, Jan (EDP Sciences, 2019-06-28)
  This paper compares 2D axisymmetric and 3D numerical models used to predict the internal flow of a pressure-swirl atomizer using a commercial software Ansys Fluent 18.1. The computed results are compared with experimental ...
 • 2D DOA Estimation of UCA Correlative Interferometer Based on One Dimensional Sorting Lookup Table-Two Dimensional Linear Interpolation Algorithm 

  Cui, K. B.; Wu, W. W.; Huang, J. J.; Chen, X.; Yuan, N. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  In order to improve the direction-finding efficiency of the correlative interferometer and reduce the size of the lookup table, this paper proposes the one dimensional sorting lookup table-two dimensional linear interpolation ...
 • 2D Iterative MAP Detection: Principles and Applications in Image Restoration 

  Kekrt, D.; Lukes, T.; Klima, M.; Fliegel, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  The paper provides a theoretical framework for the two-dimensional iterative maximum a posteriori detection. This generalization is based on the concept of detection algorithms BCJR and SOVA, i.e., the classical (one-dimensional) ...
 • 2D Java Strategy Game 

  Nývlt, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací strategické video hry v jazyce Java. Součástí práce bude simulace netriviálního počítačového protivníka. V praktické části je popsán postup implementace jednoduché strategické ...
 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete 

  Šikula, Ondřej; Mohapl, Martin (Trans Tech Publications, 2013-01-08)
  Saturation degree of aerated concrete strongly affects not only all its thermal-technica properties, but regarding to the risk of freezing, also the strength properties. The aim of this paper is to discuss existing approaches ...
 • 2D numerické modelování proudění vody v záplavovém území - lokalita Břeclav 

  Monhartová, Pavlína
  Cílem práce je hydraulický výpočet proudění vody v záplavovém území s využitím 2D numerického modelu. Řešenou řekou je Dyje na jižní Moravě v lokalitě Břeclav. K vytvoření modelu je nutné znát programové vybavení, shromáždit ...
 • 2D triangulace zdrojů tepelného záření 

  Zsemle, Radek
  Cílem práce je vytvoření inteligentních senzorických jednotek (Intelligent Sensor Unit, ISU) schopných určit zdroj tepelného záření odlišitelný od pozadí. Jednotlivé ISU (Slave) budou komunikovat pomocí sběrnice I2C s ...
 • 2D v 3D 

  Duha, Vilém
 • 3-D Center-Weighted Vector Directional Filters for Noisy Color Sequences 

  Lukac, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-09)
  This paper focuses on a noise filtering in color image sequences, where a new class of center-weighted vector directional filters is provided. According to high dimensionality of color image sequences, where besides the ...
 • 3-D Microwave Imaging for Breast Cancer 

  Cheng, G. G.; Zhu, Y.; Grzesik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  We introduce a novel microwave imaging technique for breast cancer detection. Our approach provides a one-pass inverse image solution, which is completely new and unprecedented, unrelated to tomography or radar-based ...
 • 3-D MIMO Radar Imaging of Ship Target with Rotational Motions 

  Wang, W.; Hu, Z.; Huang, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2019-12)
  The problem of image defocusing and distortion occurs in synthetic aperture radar (SAR) imaging of ship target with rotations. Although many literatures have analyzed this problem, it cannot efficiently be solved due to ...
 • A 300 GHz "Always-in-Focus" Focusing System for Target Detection 

  Montero-de-Paz, J.; Garcia-Muñoz, L. E.; Segovia-Vargas, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  A focusing system for a 300 GHz radar with 5 m target distance and 10 mm diameter spot size resolution is proposed. The focusing system is based on a Gaussian telescope scheme and its main parameters have been de¬signed ...
 • 35-GHz Wideband Vertical Off-Center-Fed Dipole and Its Array in LTCC Technology 

  Du, M.; Xu, J.; Ding, X.; Cao, J. P.; Deng, J. H.; Dong, Y. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  A 35-GHz wideband low-temperature co-fired ceramic (LTCC) vertical off-center-fed dipole antenna and its 2×2 array are presented. The widened bandwidth of the dipole antenna is achieved by paralleling a ring-shaped stub ...