Now showing items 21-40 of 57899

 • 2D DOA Estimation of UCA Correlative Interferometer Based on One Dimensional Sorting Lookup Table-Two Dimensional Linear Interpolation Algorithm 

  Cui, K. B.; Wu, W. W.; Huang, J. J.; Chen, X.; Yuan, N. C. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-06)
  In order to improve the direction-finding efficiency of the correlative interferometer and reduce the size of the lookup table, this paper proposes the one dimensional sorting lookup table-two dimensional linear interpolation ...
 • 2D Iterative MAP Detection: Principles and Applications in Image Restoration 

  Kekrt, D.; Lukes, T.; Klima, M.; Fliegel, K. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-06)
  The paper provides a theoretical framework for the two-dimensional iterative maximum a posteriori detection. This generalization is based on the concept of detection algorithms BCJR and SOVA, i.e., the classical (one-dimensional) ...
 • 2D Java Strategy Game 

  Nývlt, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem a implementací strategické video hry v jazyce Java. Součástí práce bude simulace netriviálního počítačového protivníka. V praktické části je popsán postup implementace jednoduché strategické ...
 • 2D lokalizace pomocí CCD kamery 

  Kubr, Jiří
  Tato práce se zabývá porovnáním vlastností metod pro nalezení vzájemného posunu obrazů. Byly testovány dva algoritmy, metoda korelace obrazů a metoda vzájemné korespondence významných bodů. Aby bylo možné rozhodnou o jejich ...
 • 2D Model of Capillary Transport of Water in Aerated Concrete 

  Šikula, Ondřej; Mohapl, Martin (Trans Tech Publications, 2013-01-08)
  Saturation degree of aerated concrete strongly affects not only all its thermal-technica properties, but regarding to the risk of freezing, also the strength properties. The aim of this paper is to discuss existing approaches ...
 • 2D numerické modelování proudění vody v záplavovém území - lokalita Břeclav 

  Monhartová, Pavlína
  Cílem práce je hydraulický výpočet proudění vody v záplavovém území s využitím 2D numerického modelu. Řešenou řekou je Dyje na jižní Moravě v lokalitě Břeclav. K vytvoření modelu je nutné znát programové vybavení, shromáždit ...
 • 2D triangulace zdrojů tepelného záření 

  Zsemle, Radek
  Cílem práce je vytvoření inteligentních senzorických jednotek (Intelligent Sensor Unit, ISU) schopných určit zdroj tepelného záření odlišitelný od pozadí. Jednotlivé ISU (Slave) budou komunikovat pomocí sběrnice I2C s ...
 • 3-D Center-Weighted Vector Directional Filters for Noisy Color Sequences 

  Lukac, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2002-09)
  This paper focuses on a noise filtering in color image sequences, where a new class of center-weighted vector directional filters is provided. According to high dimensionality of color image sequences, where besides the ...
 • 3-D Microwave Imaging for Breast Cancer 

  Cheng, G. G.; Zhu, Y.; Grzesik, J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  We introduce a novel microwave imaging technique for breast cancer detection. Our approach provides a one-pass inverse image solution, which is completely new and unprecedented, unrelated to tomography or radar-based ...
 • A 300 GHz "Always-in-Focus" Focusing System for Target Detection 

  Montero-de-Paz, J.; Garcia-Muñoz, L. E.; Segovia-Vargas, D. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  A focusing system for a 300 GHz radar with 5 m target distance and 10 mm diameter spot size resolution is proposed. The focusing system is based on a Gaussian telescope scheme and its main parameters have been de¬signed ...
 • 35-GHz Wideband Vertical Off-Center-Fed Dipole and Its Array in LTCC Technology 

  Du, M.; Xu, J.; Ding, X.; Cao, J. P.; Deng, J. H.; Dong, Y. L. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2018-04)
  A 35-GHz wideband low-temperature co-fired ceramic (LTCC) vertical off-center-fed dipole antenna and its 2×2 array are presented. The widened bandwidth of the dipole antenna is achieved by paralleling a ring-shaped stub ...
 • 3D abrazivní vodní paprsek 

  Maříková, Petra
  Diplomová práce se v úvodu zabývá problematikou řezání abrazivním vodním paprskem. Další část je zaměřena na nasazení technologie řezání 3D abrazivním vodním paprskem v podmínkách středně velké firmy. Tato technologie ...
 • 3D animace postavy v počítačové grafice 

  Pečenka, Michal
  Cílem projektu je seznámit čtenáře s technikami používanými při real-time animaci 3D postav. Práce se soustředí zejména na dva typy animace: snímkovou animaci a kloubovou animaci. Popsány jsou algoritmy pro softwarovou i ...
 • 3D aplikace pro mobilní telefony 

  Vyoral, Marek
  Tato práce se zabývá 3D grafickými rozhraními M3G a MascotCapsule navrženými pro platformu J2ME (Java 2 Micro Edition). Nejprve poskytuje základní informace o samotné platformě a poté o obou rozhraních. Dále tato rozhraní ...
 • 3D aplikace pro mobilní telefony 

  Slavotínek, Tomáš
  Práce se zabývá zobrazováním 3D gra fiky na platformě Java ME. Nejprve je obecně popsána architektura této platformy. Dále je pozornost věnována popisu a srovnání API rozhraní JSR 184 a MascotCapsule. Praktická část se ...
 • 3D aplikace pro platformu Android 

  Smejkal, Jakub
  Tato bakalářská práce řeší implementaci 3D aplikace pro platformu Android. Aplikace realizuje simulátor rubikovy kostky. Ovládání je realizováno s pomocí inerciální jednotky plus dalších druhů rozhraní. Pro podporu uživatelova ...
 • 3D aplikace v Javě 

  Slavík, Roman
  Tato bakalářská práce popisuje rozdíly mezi grafickými knihovnami Java3D API a jMonkey engine. První část práce je zaměřena na vlastnosti a rozdíly v architektuře obou knihoven. Ve druhé části je pomocí několika testů ...
 • 3D Audio standardy v prostředí domácího kina 

  Kováč, Daniel
  Tato práce se zabývá objektově založeným zvukem. Je zde popsán rozdíl mezi kanálově a objektově založeným zvukem a vývoj tohoto zvuku do dnešní podoby. Následně jsou popsány formáty, které pracují s objekty, a ty jsou ...
 • 3D Autoškola 

  Řeháček, Prokop
  Hlavním tématem práce je vytvoření simulátoru pro výukové účely, který je schopen simulovat dopravní situace a kontrolovat správné dodržování dopravních předpisů. V práci je představen moderní herní engine Unity 3D a vývoj ...
 • 3D Autoškola 

  Pernica, Lukáš
  Tato práce se zabývá popisem a návrhem simulátoru 3D autoškoly. V práci je shrnut základní popis některých dostupných simulátorů a možnosti jejich využití. Na základě podrobné studie dostupných simulátorů je navržen nový ...