Zobrazují se záznamy 49840-49859 z 59260

 • Tuhé pěny založené na acetalizovaném PVAl 

  Mach, Václav
  Práce se zabývá přípravou tuhých hydrofilních pěn z acetalů PVAl. Pro výrobu tuhých pěn byl použit postup založený na napěnění reakční směsi plynnými zplodinami. V rámci práce byla také studována možnost ukotvení aktivních ...
 • Tuhnutí odlitků ve skořepinových formách při odlévání ve vakuu 

  Odložil, Jan
  Experimentálním měřením ve vakuové peci byly zjišťovány teplotní poměry při odlévání a tuhnutí modelových soustav odlitků různých průměrů a izolací. Odlévaným kovem byla slitina Inconel 713LC na bázi niklu. Získané údaje ...
 • Tuhost ramene průmyslového robotu 

  Vogel, Jan
  Analýza tuhosti ramene průmyslového robotu s lineární kinematikou při operaci vrtání za pomoci optického skeneru. Nalezení optimální velikosti řezné síly pro vrtání tak, aby deformace ramen byla minimální a zároveň, aby ...
 • Tuhostní charakteristika přední části vozidla 

  Coufal, Tomáš (Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrství, 2014-01)
  So far, in the field of forensic engineering was used to describe the stiffness of the front part of the vehicle only central stiffness characteristic that can be used with sufficient accuracy for frontal crash with a full ...
 • Tunable Balun Low-Noise Amplifier in 65nm CMOS Technology 

  Sturm, J.; Groinig, M.; Xiang, X. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2014-04)
  The presented paper includes the design and implementation of a 65 nm CMOS low-noise amplifier (LNA) based on inductive source degeneration. The amplifier is realized with an active balun enabling a single-ended input which ...
 • A tunable Butterworth low-pass filter with digitally controlled DDCC 

  Hwang, Y. S.; Liu, A.; Wang, S. F.; Yang, S. C.; Chen, J. J. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2013-06)
  This paper presents a 6th-order tunable Butterworth low-pass active filter with Digitally Controlled Differential Difference Current Conveyor (DDCC). This active filter is synthesized using the systematic method of ...
 • A Tunable Immitance Simulator with a Voltage Differential Current Conveyor 

  Metin, Bilgin; Atasoyu, Mesut; Arslan, Emre; Herencsár, Norbert; Cicekoglu, Oguzhan (IEEE, 2017-08-06)
  In this paper, an electronically tunable immitance circuit is proposed. The presented circuit can be configured as a tunable grounded inductor or capacitor multiplier. The proposed circuit employs a single active element ...
 • Tunable Universal Fully-Differential Filter With Operational Transresistance Amplifier 

  Polesakova, Zuzana (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  The new single-ended (S-E) second order frequency filter providing transfer function of Low Pass (LP), High Pass (HP), Band Pass (BP), Band Stop (BS) and All Pass (AP) is presented in this paper. The cut-off frequency is ...
 • Tunable Versatile High Input Impedance Voltage-Mode Universal Biquadratic Filter Based on DDCCs 

  Jiun-Wei Horng; To-Yao Chiu; Zih-Yang Jhao (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2012-12)
  A high input impedance voltage-mode universal biquadratic filter with three input terminals and seven output terminals is presented. The proposed circuit uses three differential difference current conveyors (DDCCs), four ...
 • Tunel na trase rychlé železnice 

  Závacký, Martin
  Témou práce je vytvorenie koncepčnej štúdie tunela na plánovanej vysokorýchlostnej trati s výberom vhodného priečneho usporiadania a metódy razenia s ohľadom na miestne geologické pomery, taktiež návrh primárneho zabezpečenia ...
 • Tunelovací a kryptografické protokoly jako ochrana soukromí na regulovaném internetu 

  Čížek, Michal
  Tato práce pojednává o regulacích internetu a využití tunelovacích protokolů pro ochranu soukromí na regulovaném internetu. V práci je uveden přehled a podrobný popis nejrozšířenějších tunelovacích protokolů se zaměřením ...
 • Tunelová střelnice 

  Holko, Marek
  Predmetom projektu je novostavba tunelovej strelnice v Brne, v mestskej časti Brno-Královo pole. Cieľom práce je vypracovať projektovú dokumentáciu pre zhotovenie stavby tunelovej strelnice s celodennou prevádzkou s kapacitou ...
 • Tunelování multicastových dat 

  Stodůlka, Stanislav
  Tento dokument se zabývá vyvsvtlením pojm ve smrování multicastových dat a jejich tunelování sítí. Dále také vývojem aplikace v jazyce Java pro otestování unicastového a multicastového posílání dat sítí. Aplikace jsou na ...
 • Tungsten wire surface cleaning using electropolishing process 

  Jurčík, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article deals with the preparation of tungsten wires surface for electrochemical etching process via electropolishing process. Cleaning of the wire surface is very important for obtaining field emission cold cathodes ...
 • Tuning Range and Power Handling Analysis of DTC-based Matching Networks for Reconfigurable High Power RF Circuits 

  Chalermwisutkul, S.; Jantarachote, V.; Shivanna, B.; Phudpong, R.; Akkaraekthalin, P. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2017-12)
  This paper presents the analysis of tuning range and power handling of digitally tunable capacitors (DTCs) in reconfigurable high power RF circuits. The proposed scheme can be applied to reconfigurable RF system design ...
 • Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí 

  Polášek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. ...
 • Turbínová skříň turbodmychadla VNT s oddělenými pulsy ve výfukovém potrubí 

  Polášek, Jan
  Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem turbínové skříně turbodmychadla VNT pro přívod oddělených tlakových pulzů od výfukového potrubí. Následně práce obsahuje pevnostní kontrolu navržené turbínové skříně. ...
 • Turbínový pohon dobíjecí jednotky elektrobusu 

  Obrlík, Jan
  Diplomová práce pojednává o využití spalovací turbíny pro pohon dobíjecí jednotky elektrobusu. Na základě rešerše a ekonomického rozboru provozu je pro pohon dobíjecí jednotky vybrán turboexpandér s tlakovou nádobou na ...
 • Turbo konvoluční a turbo blokové kódy 

  Šedý, Jakub
  Cílem práce je přiblížit čtenáři problematiku turbo konvolučních a turbo blokových kódů a to v oblasti dekódování zabezpečené zprávy. Praktická část je zaměřena na návrh demonstračního programu v programovém prostředí ...
 • Turbo kódy a jejich aplikace 

  Ploštica, Stanislav
  Cílem této diplomové práce je objasnit problematiku kódování použitím Turbo kódů. Tyto kódy náleží do skupiny samoopravných kódů. Jejich použitím je možné dosáhnout vysoké výkonnosti systému. První část je věnována ...