Zobrazují se záznamy 49880-49899 z 59260

 • Tvarová optimalizace klikového hřídele leteckého motoru 

  Vopařil, Jan
  Práce popisuje rozmanitost a šíři problematiky spjaté s klikovými hřídeli spalovacích motorů. Charakterizuje jednotlivé faktory ovlivňující jejich tvar a velikost a vybrané poznatky přenáší do návrhu klikové hřídele ...
 • Tvarová studie traktoru 

  Foret, Martin
  Téma: Futuristický traktor Ve své práci jsem se zaměřil na návrh těžkého orebního traktoru budoucnosti v rozmezí 15-20 let. Hlavním záměrem bylo přinést řešení, které by se zaobíralo problematikou přizpůsobení různým ...
 • Tvarování biokeramiky metodou povlakování namáčením 

  Gockert, Radek
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem základních tvarovacích metod biokeramických materiálů, speciálně popisem metody povlakování namáčením. Následně experimentální část prezentuje použití této metody k přípravě keramických ...
 • Tvarování hydroxyapatitu na mikro úrovni pro přípravu kostních náhrad 

  Pejchalová, Lucie
  Vhledem k celosvětovému stárnutí populace, dochází k častější potřebě opravy pohybového aparátu. V některých případech je proto nutno přejít v konečné fázi k implantaci kostní náhrady. Nejčastěji je pro svoji biokompatibilitu ...
 • Tvarování laserového svazku 

  Hantl, Josef
  Práce krátce popisuje typy vln a svazků. Podrobněji jsou popsány parametry a vlastnosti Gaussova svazku, který je asi nejvíce využíván v atmosférických optických spojích. Hlavním cílem práce je prostudování možností tvarování ...
 • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí 

  Bartoň, Zdeněk
  Cílem této diplomové práce je shromáždění teoretických informací o~metodách tvarování přijímacích charakteristik mikrofonních polí a ověření jejich funkčnosti. Nejdříve jsou v~práci odsimulovány různé varianty lineárních ...
 • Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonového pole 

  Grénar, Milan
  Cílem bakalářské práce je shromáždění teoretických i praktických informací o~metodách pro odhad směru příchodu signálu, přičemž důraz je kladen na tvarování přijímací charakteristiky. Jsou zavedeny obecné konvence používané ...
 • Tvarování tenkostěnných trubek 

  Baránek, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá rozdělením základních metod tvarování, jejich výhodami a nevýhodami. Pojednává o způsobech radiálního vypínání, ke kterým patří tváření pevným nástrojem, elastomery, elektrohydraulické a ...
 • Tvarování vyzařovací charakteristiky optického vysílače 

  Csonka, Gábor
  Diplomová práce se zabývá problematikou prostorové skládání více optických svazků. Popisuje základné poznatky a veličiny o prostorovém rozložení optické intenzity v laserovém svazku. Pomocí svazkové optiky popisuje formy ...
 • Tvařitelnost tenkých ocelových plechů s povrchovou úpravou eloxovaného hliníku 

  Hušek, Martin
  Dizertační práce se zabývá návrhem technologického postupu anodické oxidace (tvorby eloxovaného povlaku) na hliníkovém povlaku v systému ocel – hliník – elox, zjištěním charakteristik tohoto systému, porovnáním se současnými ...
 • Tvářené a obráběné závity na výrobcích z plechu ve firmě European Data Project s.r.o. 

  Hořava, Lukáš
  Předkládaná bakalářská práce se zabývá metodami třískové a beztřískové výroby závitů určených především pro výrobky z plechu. První část práce je věnována přehledu výrobků vyráběných v současné době firmou EDP, s.r.o. Dále ...
 • Tváření elastomery 

  Polívka, Pavel
  V bakalářské práci je provedena aktuální literární studie se zaměřením na výrobu součástí pomocí elastomerů v aplikacích tváření. Studie obsahuje vysvětlení jednotlivých speciálních metod, jejich porovnání s klasickými ...
 • Tváření vysokou rychlostí deformace 

  Nečas, Petr
  Odborná práce vypracovaná v rámci bakalářského studia přestavuje literární studii problematiky současných výrobních metod uplatňujících vysoké rychlosti deformace. Práce dále prezentuje moderní postupy a výrobní procesy ...
 • Tváření za superplastických podmínek 

  Grycz, Radek
  Práce se zabývá popisem chování superplastických materiálů a metodami plošného tváření těchto materiálů. Uvádí výhody i obtíže při použití této metody a příklady produktů vyrobených tímto postupem.
 • Tvorba 3D elektronických katalogů 

  Spousta, Martin
  Bakalářská práce pojednává o problematice tvorby 3D elektronických katalogů v obecné rovině praktického využití. Obsahuje popis současného stavu elektronických katalogů, teoretické řešení problému s popisem výhod, nevýhod ...
 • Tvorba 3D modelu budovy 

  Sikorová, Lucie
  Cílem této práce je vytvoření 3D modelu budovy fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Model je vytvořen na základě geodetického zaměření a zpracování probíhá v programu Sketch up. Výstupem je 3D model potažený ...
 • Tvorba 3D modelu budovy s využitím laserového skenování 

  Sabo, Stanislav
  Cílem této práce je naskenování části interiéru a exteriéru budovy FEKT-u s využitím skeneru FARO Focus3D X 130 a vytvoření 3D modelu v systému WGS 84. Dále je vyhotovena rešerše metod, stavu a využití této technologie a ...
 • Tvorba 3D modelu čelistního kloubu 

  Šmirg, Ondřej
  Dizertační práce pojednává o 3D rekonstrukci temporomandibulárního kloubu z 2D řezů tkání získané z magnetické rezonance. Současná praxe používá 2D MRI řezů pro určení diagnózy. 3Dmodel má mnoho výhod pro určení diagnózy, ...
 • Tvorba 3D modelu hradu Kumburk 

  Andrle, Jan
  Předmětem této diplomové práce je tvorba dokumentace zříceniny hradu Kumburk formou digitálního 3D modelu fotogrammetrickou metodou s využitím optické korelace. Textová část práce popisuje způsob budování bodového pole, ...
 • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

  Janči, Branislav
  Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...