Zobrazují se záznamy 50979-50998 z 59271

 • Uživatelské rozhranní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění 

  Forman, Zdeněk
  Uživatelské rozhraní pro konverzi obvodového zapojení zapsaného ve formátu SPICE netlist do odpovídajícího grafického znázornění je velmi zajímavé a většina softwarových balíků pro zpracování elektrotechnických schémat ...
 • Uživatelsky příjemná animovaná komunikace se systémem OLAP 

  Kupčík, Jaroslav
  Komplikovanost modelů vícedimenzionálních dat a práce s nimi nikterak nezlepšuje kvalitu uživatelské přívětivosti aplikace s nimi pracující. Jednou z možností jak vyřešit zmírnění negativního vlivu této skutečnosti na ...
 • Uživatelsky přívětivé dotykové grafické rozhraní pro existující simulační hardware AS-Interface 

  Husar, Jan
  Práce uvádí základní informace o průmyslové sběrnici AS-Interface a popisuje její funkce. Dále se zabývá rozšířením stávajícího FTZ AS-Interface Slave Simulátoru o dotykový display, který značně usnadní ovládání tohoto ...
 • Uživatelský návrh webových dotazníků 

  Mikula, Štefan
  Úlohou bakalárskej práce je analýza súčasných možností vytvárania webových dotazníkov a návrh a implementácia webového vizuálneho editoru, pomocou ktorého je možné online vytvárať a následne používať webové dotazníky. Táto ...
 • Uživatelský program pro zobrazení a zpracování kvantitativní fáze z digitálního holografického mikroskopu 

  Hladík, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou tvorby uživatelského počítačového programu určeného ke zpracování obrazů kvantitativního fázového kontrastu z digitálního holografického mikroskopu. Teoretická část práce ...
 • Užívané metodiky oceňování pro účely UniCredit Bank a ČSOB 

  Mareš, Miroslav
  Diplomová práce se zabývá analýzou postupů při oceňování nemovitostí dle metodik používaných u bank UniCredit Bank a ČSOB. V diplomové práci je proveden popis zásad ocenění majetku, zmíněny jsou základní pojmy z bankovnictví. ...
 • Úcpávky turbodmychadel 

  Holík, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá tématem ucpávek turbodmychadel. Cílem práce je porovnání typů ucpávek používaných v turbodmychadlech společnosti PBS Turbo s.r.o a popsání způsobů jejich měření. První část popisuje princip ...
 • Účel designu u ručního nářadí 

  Remeš, David
  Diplomová práce se zabývá vlivem designu na ruční nářadí. V první teoretické části práce jsou rozebírány jednotlivé ruční operace prováděné při strojové výrobě. Další část je zaměřena na jednotlivé aspekty vlivu designu u ...
 • Účelová mapa areálu hřbitova v Brankovicích 

  Žižlavská, Tereza
  Cílem této bakalářské práce je zaměření areálu hřbitova v Brankovicích pro tvorbu účelové mapy, a dále půdorysů a řezů kostela. První část zahrnuje přípravné práce, volbu nejvhodnější varianty měřické sítě a měření v terénu. ...
 • Účelová mapa areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora 

  Matušková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vyhotovením účelové mapy areálu VUT v lokalitě Brno - Kraví hora.Jedná se o doplnění mapy pro odbor technických sítí. Úkolem bylo zaměřit polohopis a výškopis zájmového území.
 • Účelová mapa hasičského cvičiště 

  Petrlík, Karel
  Cílem této bakalářské práce bylo vyhotovení účelové mapy hasičského cvičiště v katastrálním území Perknov na okraji města Havlíčkův Brod. Jedná se o zaměření budov, hřiště a ostatních důležitých prvků lokality včetně nové ...
 • Účelová mapa nové obytné čtvrti v Nové Dubnici 

  Sliška, Andrej
  Cieľom tejto bakalárskej práce je vyhotovenie mapy obsahujúcej výškopis a polohopis časti obytnej štvrte Dlhé Diely a časti ulice Topoľová, pre účely Ing. Mateja Reháka. Mapa bude použitá, z polovice ako dokumentácia ...
 • Účelová mapa okolí jeskyně Balcarka v Moravském krasu 

  Janíčková, Bronislava
  Zaměření a vyhotovení účelové mapy okolí jeskyně Balcarky v Moravském krasu se zaměřením na krasové útvary a především pracovní vstupy do jeskyní. Dle pokynů českých státních norem a směrnice ČÚGK zabývající se tvorbou ...
 • Účelová mapa parku Anthropos v Brně 

  Miškovská, Michaela
  Bakalářská práce se zabývá zaměřením výškopisu a polohopisu rekreačního parku Anthropos v Brně-Pisárkách. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se práce zabývá popisem zkoumané ...
 • Účelová mapa přírodní rezervace Pouzdřanská step - jižní část 

  Nováková, Darja
  Cílem této práce je tvorba účelové mapy vybrané lokality v měřítku 1:500. Práce je rozdělena do dvou základních částí. První etapa je věnována přípravám a pracím v terénu. Ve druhé části je zahrnuta samotná tvorba mapy ...
 • Účelová mapa v Malé Morávce 

  Kolb, Jan
  Cílem bakalářské práce je prezentovat problematiku vyhotovení účelové mapy lokality Hvězdy v Malé Morávce pro potřeby budoucích projekčních prací, které v praxi často nekončí jedním cíleným úkonem, ale je provázena ...
 • Účelová mapa v Moravském krasu 

  Medvědová, Eva
  Zaměření a vyhotovení účelové mapy v lokalitách Ostrov u Macochy a Vilémovice v Moravském krasu se zaměřením na pracovní vstupy do jeskyní a krasové útvary v okolí těchto vstupů. Zaměření bylo provedeno dle českých státních ...
 • Účelová mapa zámeckého parku v Buchlovicích 

  Martináková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá tvorbou účelové mapy zámeckého parku v Buchlovicích. Je zde popsán postup vyhotovení výsledné mapy v měřítku 1:500 ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek - základní a účelové ...
 • Účelová mapa zříceniny hradu Loučky 

  Vitula, Marek
  Cílem bakalářské práce je zaměření zříceniny hradu Loučky jako součást ochrany historických památek České republiky pro potřeby Národního památkového ústavu. Výsledná účelová mapa může být v budoucnu využita především pro ...
 • Účetnictví podle českých a mezinárodních účetních standardů 

  Baladová, Iveta
  Předmětem diplomové práce je srovnání požadavků na účetní výkazy, sestavené podle české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Práce se zabývá rozdíly ve vykazování podle české ...