Now showing items 55173-55192 of 57874

 • Vzdáleně řízený termostat 

  Závodný, Vilém
  Cílem práce je porozumět vyráběným termostatům a navrhnout vlastní termostat tak, aby umožňoval většinu základních možností klasických termostatů a navíc nastavení a správu přes webové rozhraní. Jedná se tedy o realizaci ...
 • Vzdálený interpret příkazů OS GNU/Linux jako Jabber/XMPP robot 

  Prívozník, Michal
  Cieľom práce je zoznámenie sa s otvorenou sieťou Jabber/XMPP a princípmi jej fungovania. Tento projekt je zameraný na interpretovanie príkazov operačného systému GNU/Linux a zasielanie ich výstupov späť užívateľovi.
 • Vzdálený přístup k mobilním zařízením 

  Bobula, Vladimír
  Táto práca sa zaoberá vzdialeným prístupom k mobilným zariadeniam so systémom Android a možnosťami ich vzdialeného ovládania. Cieľom bolo vytvoriť rozhranie pre vzdialené ovládanie mobilných zariadení pomocou vzdialenej ...
 • Vzdálený sběr dat s pomocí GSM modemů na bázi platformy Open AT 

  Otoupalík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá vzdáleným sběrem dat pomocí GSM modemů s podporou platformy Open AT. Výsledkem práce je realizovaný modul, který slouží jako převodník teploty na kmitočet. Tento modul je propojen s ...
 • Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně - stavebně technologický projekt 

  Marková, Veronika
  Předmětem diplomové práce je řešení stavebně technologického projektu výstavby administrativní budovy ,,Vzdělávací a poradenské centrum Otevřená zahrada NNO v Brně". Budova je navržena jako třípodlažní železobetonový skelet ...
 • Vzdělávací centrum ZOO Brno - Bystrc 

  Matulová, Lucie
  Cílem práce je přestavba stávající správní budovy Zoologické zahrady Brno na vzdělávací centrum se zaměřením na environmentální výchovu s řešením přilehlého území. Projekt pracuje s reálnými podklady vycházejícími ze ...
 • Vzdělávací procesy – výzkum potřeb a zkušeností zaměstnavatelů absolventů 

  Trčka, Lukáš (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2014-06)
  Purpose of the article: The aim of this paper is to present the results of own research that demonstrates a part of the dissertation research project “Process management in higher education” (realized in the years 2010–2013). ...
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců České Zbrojovky Uherský Brod. 

  Farkašová, Petra
  Diplomová práce se zabývá problematikou vzdělávání a rozvoje zaměstnanců v podniku Česká zbrojovka, a. s. Uherský Brod. Vzdělaní pracovníci tvoří klíč k úspěšnému chodu organizace. Hlavním cílem předkládané diplomové práce ...
 • Vzdělávání vrcholového vedení firmy se zaměřením na „soft skills“ a působení v týmu 

  Mikulková, Veronika
  Bakalářská práce se zabývá vzděláváním týmu vrcholového vedení malého až středního podniku se zaměřením na „soft skills“ a působení v týmu. Je zakončena konkrétním doporučením návrhů vzdělávání, které mají pomoci k tomu, ...
 • Vzduchem chlazený kondenzátor 

  Kloda, Michal
  Diplomová práce zabývající se vzduchem chlazeným kondenzátorem je rozdělena do čtyř částí. První část uvádí stručný přehled vzduchového chlazení, dále seznamuje se vzduchem chlazeným kondenzátorem typu A-frame a žebrovanými ...
 • Vzduchem chlazený kondenzátor 

  Bochníček, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá vzduchem chlazeným kondenzátorem. Konkrétní pozornost je zaměřena na kondenzátor v brněnské spalovně komunálních odpadů SAKO. Je zde uveden obecný postup výpočtu součinitele prostupu tepla, ...
 • Vzduchotechnické jednotky pro větrání bytů 

  Grmolcová, Eliška
  Tato diplomová práce se zabývá malými vzduchotechnickými jednotkami, pro větrání bytů a rodinných domů. Nejprve jsem se zabývala měřením dvou kompaktních vzduchotech-nických jednotek, zpracováním naměřených dat, porovnáním ...
 • Vzduchotechnika a chlazení administrativní budovy 

  Čtvrtečka, Václav
  Moje bakalářská práce se zabývá komplexním návrhem nuceného větrání a chlazení administrativní budovy. Cílem práce je zajistit kvalitní a funkční systém větracího a chladícího zařízení pro zajištění optimálního mikroklimatu ...
 • Vzduchotechnika administrativní budovy 

  Kroupa, Petr
  Projekt řeší návrh vzduchotechniky do vybrané části administrativní budovy. Tato část se nachází v celé levé polovině budovy v 1.NP. Budova je dvoupatrová, nepodsklepená, má všechna okna neotvíravá. Vzduchotechnika řeší ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Slabá, Jana
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického zařízení pro aquapark. Řešená část objektu je rozdělena do tří celků: relaxační bazén, malý bazén (dětský) a technické zázemí včetně přiléhajících místností. Hlavními ...
 • Vzduchotechnika aquaparku 

  Federla, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem vzduchotechnického systému pro aquapark. Řešenou částí objektu jsou bazénové haly včetně přiléhajících prostorů (zázemí). Vzduchotechnika zajišťuje nucené větrání v prostorech budovy a ...
 • Vzduchotechnika autocentra 

  Dohnal, Ondřej
  Práce řeší problematiku tvorby interního mikroklimatu v objektu autocentra. Cílem práce je navrhnout optimálního řešení stavu interního mikroklimatu objektu, jeho posouzení, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. ...
 • Vzduchotechnika banky 

  Grbál, Jakub
  Cieľom tejto bakalárskej práce je návrh vzduchotechnického systému v budove banky. Teoretická časť práce sa zameriava na princíp vetrania a klimatizácie. Práca popisuje výhody a nevýhody jednotlivých systémov. Výsledkom ...
 • Vzduchotechnika banky 

  Josef, Michal
  Tato práce je zaměřena na návrh vzduchotechnického zařízení pro prostor banky tak, aby splňovalo funkční, provozní, hygienické a architektonické požadavky na mikroklima administrativních objektů. Hlavními úkoly zařízení ...
 • Vzduchotechnika bazénových hal 

  Bobrovský, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na problematiku větrání bazénových hal. Popisuje zásady návrhu vzduchotechnického zařízení pro bazénové haly a rizika spojená s provozem. Uvádí varianty řešení větrání s výhodami a nevýhodami ...