Now showing items 1-2 of 2

  • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

    Bazgerová, Petra
    Tato diplomová práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v bezu černém. V teoretické části je popsána botanická charakteristika bezu černého, jeho výskyt a ostatní známé druhy. Dále je tato práce zaměřena na ...
  • Stanovení aromaticky aktivních látek bezu černého 

    Kolibačová, Silvie
    Cílem této diplomové práce bylo stanovit aromaticky aktivní látky v různých odrůdách bezu černého (Sambucus nigra L.) a v bezových šťávách, které byly namíchány v různých poměrech se šťávou hroznovou. Následně byla provedena ...