Now showing items 1-2 of 2

  • Genius loci - organická architektura v soudobém bydlení 

    Čábelková Nahorniaková, Marcela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury, 2011)
    Organická architektura je rozsáhlou disciplínou, ve které duch místa je jedním ze základních atributů stavby. V soudobé architektuře se pomalu vytrácí genius loci, architektura se stává obecně módní záležitostí a reflektuje ...
  • Organická soudobá architektura a bydlení 

    Čábelková Nahorniaková, Marcela
    Organická architektura je v dnešní době často používaným termínem především v souvislosti s odvážnou a experimentální formou. Přesná definice nebo rozdělení však stále chybí. Za zakladatele novodobé organické architektury ...