Now showing items 1-2 of 2

  • Otázky firemní kultury ve stavebním podniku 

    Schenková, Kristýna
    Diplomová práce zkoumá otázky firemní kultury ve stavebním podniku. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu diplomové práce. Cílem práce je vymezit nejdůležitější otázky firemní kultury ...
  • Vztah mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví 

    Schenková, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá vztahem mezi cenou práce a kvalitou práce ve stavebnictví. V teoretické části jsou vysvětleny základní pojmy, které se vztahují k tématu bakalářské práce. Jedním z cílů práce je upozornit na to, ...