Now showing items 1-3 of 3

 • Umělé srdce 

  Čápová, Ludmila
  Bakalářská práce pojednává o umělém srdci člověka, které je v říši živočichů nejsložitější. Avšak práce zachycuje evoluční vývoj srdcí bezobratlých živočichů i obratlovců. U lidského srdce je kladem důraz na mechanické ...
 • Vířivé čerpadlo, jako náhrada umělého srdce 

  Čápová, Ludmila
  Cílem diplomové práce je navázání na výzkum vířivého čerpadla z předchozích let a jeho optimalizaci, skrze kterou je navržen druhý stupeň synchronního čerpadla, přičemž dohromady mají fungovat jako totální srdeční náhrada. ...
 • Zhodnocení hospodaření vybrané organizace veřejného sektoru 

  Hazdová, Aneta
  Bakalářská práce se zabývá hospodařením střední školy v letech 2009 – 2014. Cílem této práce je zhodnotit hospodaření školy pomocí analýzy nákladů a výnosů a navrhnout opatření ke zlepšení. První část je zaměřena na ...