Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza inovovaného jaderného paliva programem FEMAXI 

    Čásar, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá úpravou zdrojového kódu programu FEMAXI 6 a následnou analýzou kompozitního jaderného paliva založeného na příměsi SiC. Prvotně je v práci představen celý otevřený palivový cyklus, od zahájení ...
  • Výpočet chování paliva reaktorů VVER programem FEMAXI-6 

    Čásar, Ondřej
    Předkládaná diplomová práce se zabývá hledáním správné kombinace modelů, které popisují chování pokrytí. Porovnávání vhodnosti nastavení probíhá mezi původně se vyskytujícími modely ve výpočetním kódu FEMAXI 6, daty z ...