Now showing items 1-1 of 1

  • Informační strategie firmy 

    Chmelka, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá návrhem informační strategie pro malou firmu. Nejprve je provedena analýza firmy, její strategie a analýza současného stavu informačních systémů a informačních technologií. Na základě této analýzy ...