Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh jednoválcového zážehového motoru 

    Číž, Petr
    Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce experimentálního jednoválcového zážehového motoru určeného pro výzkumné účely. Cílem práce je návrh konstrukce klikové skříně. Práce obsahuje rešerši konstrukci zážehových motorů. ...
  • Seřizovatelný klikový mechanismus pro tester tlumičů. 

    Podhorský, Petr
    Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí mechanického testeru tlumičů, který se nachází v laboratořích Ústavu konstruování. První část se věnuje základnímu principu tlumičů a jejich dělení. Dále je pak pojednáno o ...