Now showing items 1-3 of 3

 • Manažer pro deskové hry s paralelním hraním turnajů 

  Čížek, Tomáš
  Tématem této bakalářské práce je navržení a realizace aplikace pro pořádání turnajů v klasických deskových hrách, které jsou hrány počítačovými programy. Aplikace vychází z již existujícího Manažeru deskových her a rozšiřuje ...
 • Návrh marketingového mixu společnosti 

  Čížek, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu podniku. Pro zjištění tohoto stavu je využito analýzy marketingového mixu a vnější a vnitřní analýzy podniku. Návrhová část bakalářské práce představuje řešení pro ...
 • Rozpoznávání událostí ve fotbalu z prostoročasových dat objektů ve hře 

  Čížek, Tomáš
  Tato diplomová práce se věnuje automatické detekci událostí ve fotbale. Jejím cílem je uvést čtenáře do této problematiky, diskutovat možná řešení této úlohy a poté detekci událostí realizovat. Práce je zaměřena především ...