Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému vykurovania novostavby bytového domu 

    Číková, Veronika
    Bakalárska práca rieši návrh vykurovania novostavby bytového domu. Teoretická časť sa venuje zdrojom energií a zdrojom tepla. Výpočtová časť zahŕňa návrh vykurovania objektu novostavby bytového domu. Jedná sa o trojpodlažný ...