Now showing items 1-8 of 8

 • Charakterizace sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech křemíkových solárních článků 

  Šicner, Jiří
  Tato práce se zabývá studiem a charakterizací sekundárně vytvořených struktur v PN přechodech krystalických křemíkových solárních článků. Pojmem sekundárně vytvořené struktury jsou myšleny struktury vytvořené za účelem ...
 • Difrakční jevy ve vysílaném optickém svazku 

  Poliak, Juraj
  Dizertačná práca pojednáva o vlnových a elektromagnetických javoch, ku ktorým dochádza pri zatienení eliptického Gausovského zväzku kruhovou apretúrou. Najprv boli z Huygensovho-Fresnelovho princípu odvodené dva modely ...
 • Distribuovaný měřicí systém s tlakoměry 

  Kolarčík, Matúš
  Diplomová práca sa zaoberá snímačmi tlaku vyrábanými firmou Honeywell a ich použitím v distribuovanom meracom systéme. Uvádza základné požiadavky na snímače pre osobné merače krvného tlaku, barometrické výškomery do 5000m, ...
 • Joint accurate time and stable frequency distribution infrastructure sharing fiber footprint with research network 

  Vojtěch, Josef; Šlapák, Martin; Škoda, Pavel; Radil, Jan; Havliš, Ondřej; Altmann, Michal; Münster, Petr; Velc, Radek; Kundrát, Jan; Altmannová, Lada; Vohnout, Rudolf; Horváth, Tomáš; Hůla, Miloslav; Smotlacha, Vladimír; Čížek, Martin; Pravdová, Lenka; Řeřucha, Šimon; Hrabina, Jan; Číp, Ondřej (SPIE, 2017-02-07)
  The infrastructure essentialities for accurate time and stable frequency distribution are presented. Our solution is based on sharing fibers for a research and educational network carrying live data traffic with time and ...
 • Metody SPM založené na sondách vyrobených z křemenného rezonátoru 

  Wertheimer, Pavel
  Dizertační práce je zaměřena na vývoj systémů mikroskopů s rastrující sondou, zejména na vývoj a implementaci technologie sond založených na křemenných rezonátorech. Sondy založené na křemenných rezonátorech mají v porovnání ...
 • Monitorování parametrů prostředí v budovách 

  Slovák, Martin
  Cílem práce je navrhnout systém pro monitorování životního prostředí v budovách. Teoretická část práce se zabývá tím, o jaké parametry se jedná, proč je důležité tyto parametry životního prostředí monitorovat v budovách a ...
 • Řízení optického stolku interferenčního mikroskopu na základě obrazové fáze 

  Kvasnica, Lukáš
  Digitální holografická mikroskopie je interferenční zobrazovací metoda využívající principu mimoosové obrazové holografie. Z principu této metody vyplývá možnost rekonstruovat z výstupního signálu mikroskopu jak obrazovou ...
 • Studium rozptylu a polarizace světla v biologické tkáni 

  Abubaker, Hamed Mohamed
  Tkáňová optika nabývá rychle na významu a přesná znalost optických vlastností biologických tkání je podstatná pro výzkum v biomedicíně i pro kontrolu kvality potravin. Jestliže je vzorek tkáně osvětlen, dochází k mnohonásobnému ...