Now showing items 1-7 of 7

 • Algortimy pro sestavování puzzle 

  Šarda, Petr
  Diplomová práce se zabývá sestavením algoritmů pro skládání puzzle a navržením pracoviště pro jejich snímání. Jsou zde zkoumány dvě metody. První metodou je skládání puzzle se známým vzorem. K tomuto účelu je využito ...
 • Detekce a rozpoznávání dopravních značek 

  Číp, Pavel
  Práce se zabývá diskuzí nad metodami detekce a rozpoznávání dopravních značek v městském i mimoměstkém prostředí. Předpokladem pro realizaci systému je zabudovaná kamera, obvykle ve zpětném zrcátku automobilu, snímající ...
 • Experimentální měření s termovizní kamerou 

  Jakl, Oldřich
  Tato práce je zaměřená na vlastnosti a princip měření termovizních kamer. V první části práce je seznámení se základními pojmy a fyzikálními zákony, na jejichž principu je založeno fungování termovizní kamery. V druhé části ...
 • Generování kalibrů 

  Procházka, Matěj
  Porozumění významu kalibrace a navržení generátoru kalibrů. Popis jednotlivých kalibrů a jejich použití. Kalibrace frekvence pomocí frekvenčních kalibrů a pravost barvy pomocí barevných kalibrů. Stanovení rozlišovací ...
 • Ovládání PC pomocí očí 

  Neuwirth, Tomáš
  Předkládaná diplomová práce se zabývá vyhodnocením pozice duhovky vzhledem k očnímu okolí pro využití k ovládání počítače. Vytvořená aplikace pracuje v reálném čase, přičemž snímky jsou pořizovány pomocí běžné webové kamery ...
 • Spojování nepřekrývajících se obrazů 

  Bárnet, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá spojováním nepřekrývajících se obrazů. V první části jsou rozebrána teoretická východiska potřebná k úspěšnému splnění zadání. Část druhá pojednává o postupech, které vedou ke složení puzzle. ...
 • Určení směru pohledu 

  Bastl, Petr
  Tato práce se zabývá problematikou sledování oka a určování směru a místa pohledu. Je uveden přehled metod pro určování směru pohledu. Pro vlastní realizaci je vybrána a navržena metoda přímého zjišťování směru pohledu ...