Now showing items 1-8 of 8

 • Adaptace zařízení na zkoušení tlumičů pro zkoušky kontaktní únavy dynamicky zatěžovaných ploch 

  Nepovím, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem adaptéru pro úpravu testovacího zařízení, na kterém se testují automatické napínáky (tlumiče) automobilových řemenů. Navrhovaný adaptér umožní provádět zkoušky funkčnosti ...
 • Konstrukce karbonové korunky pro vidlici jízdního kola 

  Gallo, Dominik
  Táto bakalárska práca sa zaoberá problémami a riešeniami konštrukcie korunky na vidlici cestného bicykla. Ponúka prehľad možných realizácií od počiatočného návrhu až po finálnu súčiastku. Výstupom bude korunka vyrobená ...
 • Konstrukce zařízení pro buzení vibrací 

  Čípek, Pavel
  Bakalářská práce se zabývá návrhem modulu pro buzení vibrací. Modul bude doplňkem laboratorního zařízení, optického tribometru. Tribometr simuluje styk dvou těles (ocelové kuličky a skleněného disku) za přítomnosti maziva ...
 • Konstrukční návrh prvků tribometru s recipročním pohybem 

  Dražka, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá návrhem prvků pro tribometr s recipročním pohybem. Na základě stávajících výzkumů je sestaveno několik koncepčních řešení, z nichž je vybráno to nejvhodnější pro danou aplikaci. Tribometr bude ...
 • Konstrukční návrh vany experimentálního zařízení pro testování lidských kloubů 

  Svoboda, Tomáš
  Bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem vany experimentálního zařízení pro testování lidských kloubů. Tribometr slouží k experimentálnímu měření tření a vizualizaci filmu reálné chrupavky v zaplavené synoviální ...
 • Měření tření v lidských kloubech 

  Šnejdar, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá tribologií reálných kloubů. Cílem práce je objasnění vlivu vybraných provozních podmínek na vývoj součinitele smykového tření. Jedná se zejména o rychlost, zatížení a rehydrataci. Experimentální ...
 • Testování sportovního automobilového odpružení 

  Čípek, Pavel
  Tato práce se zabývá testováním sportovního automobilového odpružení, resp. testováním rychlého magnetoreologického tlumiče v semiaktivním závěsu odpovídajícímu čtvrtinovému modelu automobilu. Použitý rychlý magnetoreologický ...
 • Visualization of Lubrication Film in Model of Synovial Joint 

  Čípek, Pavel; Rebenda, David; Nečas, David; Vrbka, Martin; Křupka, Ivan; Hartl, Martin (Serbian Tribology Society, 2019-09-27)
  Synovial joint is one of the most important parts for human movement system and the right function of it is necessary. When the synovial joint is damaged by illnesses, destroyed natural joint is exchanged for artificial ...