Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh optimálního odpisového plánu dlouhodobého majetku ve firmě ABC, s.r.o. 

    Procházková, Jana
    Bakalářská práce řeší problematiku odpisování dlouhodobého majetku ve společnosti Agrospol Hrádek, spol. s r. o. Práce vychází ze současného stavu ve společnosti, přičemž pozornost je zaměřena na účetní odpisování. V další ...
  • Sledování malých změn objektů 

    Čírtek, Jiří
    Diplomová práce se zabývá problematikou určení poloh hran s přesností větší než jeden obrazový bod (pixel). V rámci zadání této diplomové práce byl vytvořen program, generující tři různé tvary objektů. Na základě změny ...