Now showing items 1-1 of 1

  • Sledování malých změn objektů 

    Čírtek, Jiří
    Diplomová práce se zabývá problematikou určení poloh hran s přesností větší než jeden obrazový bod (pixel). V rámci zadání této diplomové práce byl vytvořen program, generující tři různé tvary objektů. Na základě změny ...