Now showing items 1-3 of 3

 • Montovaná hala s administrativní budovou 

  Krejčová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem a statickým výpočtem montované železobetonové haly s administrativní budovou, vypracováním základních výkresů projektové dokumentace stavby i výkresů tvaru a výztuže jednotlivých ...
 • Skladiště se zatížitelností 25 kN/m2 

  Vymazal, Jakub
  Bakalářská práce s názvem „Skladiště se zatížitelností 25kN/m2“ je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Skladiště se nachází v městě Brně. Její půdorysné rozměry jsou 12x18m. Jedná se o betonovou ...
 • Správní výšková budova 

  Gášek, Libor
  Tématem práce je konstrukční návrh správní budovy s nosnou betonovou konstrukcí. Při návrhu je nutno zvážit objemové změny betonu a jejich přídavný vliv na namáhání konstrukce. Minimalizování vlivu přídavného namáhání je ...