Now showing items 1-20 of 31

 • Algoritmy pro automatický ořez fotografií 

  Ambrož, Vít
  Hlavním cílem této bakalářské práce je studium a implementace metod, které umožňují automatický ořez fotografií tak, aby výsledek ořezu byl použitelný z fotografického hlediska. V této práci jsou provedeny experimenty s ...
 • Algoritmy pro automatický ořez sférické fotografie a videa 

  Ivančo, Martin
  Cieľom tejto práce je priniesť detailný pohľad na doterajší prieskum v oblasti sférických videí. Konkrétne sa táto práca zameriava na problém tvorby videa s normálnym zorným poľom zo sférického videa pre potreby zobrazovania. ...
 • Automatický odhad nadmořské výšky z obrazu 

  Vašíček, Jan
  Tato práce se zabývá automatickým odhadem nadmořské výšky kamery z obrazu. Úlohu jsem řešil pomocí konvolučních neuronových sítí, u nichž využívám schopnost učit se nové příznaky na základě trénovacích dat. Trénovací sada ...
 • Dynamická prezentace fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Hanzlíček, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou, jak využít hloubkovou mapu k dynamické prezentaci statické fotografie. V práci je představen algoritmus sloužící k vytvoření prostorového modelu. Ten poslouží k vykreslení ...
 • Elektronový ray tracer 

  Suchánek, Jan
  Tato práce se věnuje simulaci elektronového mikroskopu. Spojuje poznatky z metod sledování paprsků a realistického zobrazování s fyzikálními poznatky z oblasti elektronové mikroskopie. Cílem práce je vytvořit funkční a co ...
 • Metody pro převod barevných videosekvencí na černobílé 

  Března, Filip Samuel
  Převod barevného obrazu na stupně šedi je stále aktuálním tématem a nachází uplatnění v několika oblastech, mezi které patří nejen umělecké fotografování, ale především nebarevný tisk a usnadnění některých operací při ...
 • Metody zvýrazňující detaily ve fotografii 

  Hudziec, Tomáš
  Tato práce studuje 4 metody pro zvýrazňování detailů v digitálních fotografiích. Algoritmy metod jsou popsány a implementovány do stávajícího systému pomocí C++ a OpenCV. Metody jsou následně porovnány z hlediska časové a ...
 • Metody zvýrazňující detaily ve fotografii 

  Sedlář, Pavel
  Cílem této bakalářské práce, jež spadá do oblasti počítačového vidění, je seznámení se s problematikou metod umožňující zvýraznění detailu v obraze. Tato práce dále popisuje konkrétní metody, které budou posléze implementovány ...
 • Mobilní aplikace pro akvizici a úpravu HDR fotografií 

  Michalák, Patrik
  Hlavnou myšlienkou tejto práce je vytvoriť aplikáciu, ktorá by riešila nielen problémy generovania a spracovania HDR obsahu, ale zamerala sa aj na interakciu s užívateľom a poskytla mu viac možností v prehľadnom a ...
 • Mobilní aplikace pro anotace obrázků 

  Hřebíček, Pavel
  Tato práce se zabývá tvorbou multiplatformní mobilní aplikace pro anotaci obrázků. Teoretická část popisuje specifikaci aplikace, jak z pohledu designu, tak z pohledu funkcionality. V praktické části je rozebrána samotná ...
 • Mobilní aplikace pro automatický záznam šachové partie 

  Jiruška, Adam
  Práce se zabývá tvorbou aplikace pro mobilní zařízení, která zaznamenává průběh šachové partie. K tomu využívá rozpoznávání obrazu z kamery zařízení, jež zpracovává. Šachové figurky jsou rozpoznávány pomocí neuronové sítě. ...
 • Mobilní aplikace zobrazující model terénu v reálném čase 

  Hejl, Radim
  Tato bakalářská práce se zabývá vykreslováním terénu na mobilním zařízení v reálném čase. Zaměřuje se na aktuální vývoj aplikací v operačním systému Android, zejména vykreslování grafiky pomocí OpenGL ES. Na základě těchto ...
 • Navigační systém do budov na mobilním zařízení 

  Žiška, Peter
  {Práca je zameraná na návrh a vytvorenie postupu pre jednoduchšie nasadenie navigačného systému do budov. Výsledné riešenie sa skladá z dvoch častí: pomocného nástroja pre tvorbu lokalizačných a navigačných podkladov a ...
 • Online systém pro vizuální geo-lokalizaci v přírodním prostředí 

  Pospíšil, Miroslav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit online systém, který bude fungovat jako demonstrační aplikace pro prezentaci výsledků vizuální geo-lokalizace v přírodním a horském prostředí. Systém nabídne uživateli možnost vybrat ...
 • Porovnání časově závislých metod pro převod barevného obrazu na šedotónový 

  Vlkovič, Vladimír
  Táto diplomová práca sa zaoberá porovnaním časovo závislých metód prevodu videa do šedotónu pomocou používateľského experimentu. Metodika testovania je založená na párovom teste pomocou metódy 2AFC. Obsahuje 2 varianty ...
 • Převod barevných obrázků na černobílé 

  Pospíšil, Petr
  Černobílé obrázky nebyly nikdy nahrazeny těmi barevnými, a pravděpodobně také nikdy nebudou, protože jsou v mnohých oblastech nepostradatelné. V této práci byly zvoleny tři metody pro převod barevných obrázků na černobílé. ...
 • Registrace fotografií do 3D modelu terénu 

  Deák, Jaromír
  Tato práce se zabývá existujícími řešeními a možnostmi registrace fotografie do 3D modelu terénu na základě znalosti geografické polohy pořízení fotografie. Přínosem této práce je otevření nových možností řešení této úlohy ...
 • Rekonstrukce digitálních fotografií s využitím hloubkové mapy 

  Valeš, Ondřej
  Cílem této práce je navrhnout postup, který bude provádět rekonstrukci digitálních fotografií na základě vyhledání podobných fotografií v datasetu, jejichž obsah je poté využit při rekonstrukci, a otestovat možnosti ...
 • Sada webových nástrojů pro geolokalizační systém 

  Bečka, Petr
  Hlavním cílem bakalářské práce je vytvoření webové sady nástrojů, pomocí kterých lze zobrazovat výsledky a využívat funkčnosti geolokalizačního systému LOCATE. Výsledné informace lze zobrazit v podobě webové mapy a digitáního ...
 • Sémantická segmentace v horském prostředí 

  Pelikán, Jakub
  Sémantická segmentace je jedním z klasických problémů počítačového vidění a silným nástrojem pro strojové zpracování a pochopení scény. V této práci nasazujeme sémantickou segmentaci v čistě horském prostředí. Hlavní ...