Now showing items 1-2 of 2

  • Funkční generátor s DDS 

    Čada, David
    Tato práce se věnuje návrhu a realizaci generátoru průběhů s přímou číslicovou syntézou. Řeší hardwarovou i softwarovou realizaci kompletního generátoru průběhů sinus, trojúhelník, obdélník, obdélník s nastavitelnou střídou, ...
  • Spektrální analyzátor do 500 MHz 

    Čada, David
    Práce se věnuje návrhu spektrálního analyzátoru typu superheterodyn s dvojitým směšováním do kmitočtu 500 MHz, dynamickým rozsahem 90 dB, mezifrekvenčními kmitočty 868,3 MHz a 10,7 MHz. Jsou řešeny jednotlivé bloky ...