Now showing items 1-8 of 8

 • Montovaná železobetonová hala 

  Kročil, Jan
  Cílem bakalářské práce bylo navrhnout a posoudit vybrané prvky železobetonové montované haly. K řešení vnitřních sil byl použit výpočetní program SCIA Engineer 16.1. Výpočty byly provedeny v souladu s platnými normami.
 • Návrh a posouzení vybraných nosných prvků železobetonové konstrukce 

  Niesner, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné železobetonové konstrukce administrativního objektu o třech nadzemních podlažích. V práci je řešen návrh a posouzení vybraných nosných prvků, konkrét-ně železobetonový ...
 • Nosná železobetonová konstrukce bytového domu 

  Zápotočný, David
  Bakalářská práce je zaměřená na návrh monolitické železobetonové lokálně podepřené stropní desky bytového domu. Součástí práce je i návrh jednoho vybraného sloupu a schodiště. Stropní deska se nachází ve druhém nadzemním ...
 • Studie chování železobetonových sloupů zesílených ovinutím FRP tkaninou 

  Niesner, Jakub
  Zesilování železobetonových sloupů ovinutím pomocí moderních kompozitních materiálů je efektivní metoda, umožňující rychlou realizaci zesílení bez výrazného zvětšení rozměrů zesilovaného sloupu. Stejně jako při použití ...
 • Železobetonová konstrukce obytného domu 

  Čairović, Dorde
  Diplomová práce je zamerena na návrh a posouzení hlavních části nosné železobetonové konstrukce obytného domu a to: monolitická stropní deska nad 2NP, základová deska, schodiště, sloup a stěna. Součásti práce je i výkresová ...
 • Železobetonová konstrukce parkovacího domu 

  Vaněčková, Adéla
  Cílem bakalářské práce je návrh prvků rámu monolitické železobetonové rámové konstrukce parkovacího domu. Projekt řeší návrh typického podlaží konstrukce. Nosná konstrukce je tvořena příčným rámem, jenž se skládá z příčlí ...
 • Železobetonová nosná konstrukce bytového domu 

  Ilčík, David
  Bakalářská práce se zabývá návrhem a posouzením železobetonové lokálně podepřené monolitické desky a jednoho vybraného sloupu bytového domu na mezní stav únosnosti. Dalším bodem práce je vypracování příslušné výkresové ...
 • Železobetonová nosná konstrukce bytového domu 

  Klepková, Silvie
  Práce se zabývá statickým řešením železobetonové monolitické budovy pro bydlení, konkrétně návrhem železobetonové monolitické stropní desky, lokálně podepřené železobetonovými sloupy, její dimenzování a vyztužení. Posouzení ...