Now showing items 1-20 of 20

 • Automatizované měření jednoduchých elektrických obvodů 

  Gála, Michal
  Práca popisuje prenosové články prvého rádu z teoretického pohľadu a následne komplexné dvojbrany aj z pohľadu praktického merania. Meranie prebieha pomocou automatizovaného meracieho systému. V práci sú popísané nastaviteľné ...
 • Generování grafů v DIAdemu z LabVIEW 

  Kučera, Karel
  Cílem této práce je vytvoření programu který bude vytvářet a ukládat grafy pomocí programu DIAdem. Program je rozdělen do dvou částí kdy jedna se nachází v prostředí LabVIEW a druhá jako script v jazyce VBS. Výsledné řešení ...
 • Knihovna pro práci se specifickými TDMS soubory 

  Prusák, Lukáš
  Cieľom tejto práce je vytvoriť knižnicu v prostredí LabVIEW, ktorá dokáže pracovať so špecifickými TDMS súbormi, s nadmernou veľkosťou alebo chybným formátom. V tejto práci sa knižnica zameriava hlavne na čítanie TDMS ...
 • Laboratorní přípravek do BPC-VIA/MZPD 

  Platko, Peter
  Bakalárska práca sa venuje návrhu laboratórneho prípravku pre predmety BPC-VIA a MZPD, prípravok má pracovať v kombinácií s meracou kartou NI myDAQ a prostredím LabVIEW. Dokument popisuje možnosti meracej karty NI myDAQ, ...
 • LabVIEW drivery pro odporové dekády 

  Procházka, Matěj
  Tato bakalářská práce se zabývá popisem odporové dekády M63x a M64x od firmy Meatest. Popisují se zde funkce a možnosti vzdáleného přístupu k dekádě. Dále je zde rozebráno, jak se vytváří driver ve vývojovém prostředí ...
 • A Method For Correcting A Damaged Tacho Signal 

  Čala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
  Order analysis of vibration signals from rotary machinery typically uses tacho sensors utilizing either optical or magnetic principle for precise measurement of shaft angle position that can be calculated to the rotational ...
 • Měření a kontrola výrobku pomocí 3D manipulátoru 

  Klimeš, Petr
  V práci jsou zkoumány metody skenování s cílem vytvořit systém pro kontaktní a bezkontaktní skenování windsurfing plováků pomocí 3D manipulátoru. Dále je zkoumána metodika měření přesnosti a opakovatelnosti manipulátoru. ...
 • Měření tepelné odezvy 

  Stejskal, Martin
  Bakalářská práce pojednává o měření tepelných parametrů výkonového třífázového spínacího modulu. Měřený modul využívá výkonových tranzistorů IGBT a výkonových diod, jejichž dynamické tepelné parametry je třeba změřit. Díky ...
 • Obslužný SW pro automobilový tester 

  Bilík, Šimon
  Tato práce se zabývá problematikou testování tlumičů odpružení a to konkrétně pomocí rezonančně adhezní metodiky EUSAMA. V rámci této práce byl vytvořen program pro měření signálu z testeru tlumičů, jeho analýzu a také ...
 • Ovladače k měniči pro krokové motory 

  Maralík, Marek
  Bakalářská práce se věnuje problematice ovladačů k měniči pro krokové motory. V úvodu práce jsou popsány základní principy krokových motorů a způsoby jejich řízení. Druhá část se věnuje popisu měniče Standa 8SMC1-USBhF-B2. ...
 • Potlačení aditivního šumu 

  Tuka, Marián
  Táto práca sa zaoberá teoretickým rozborom a aplikáciou metód vhodných pre potlačovanie šumu z meraného signálu za použitia programovacieho prostredia LabVIEW. Prvá skupina metód sa zaoberá často používanými filtrami FIR ...
 • Přístrojový ovladač k dvoukanálovému funkčnímu generátoru Aim-TTi řady TG501xA 

  Opravil, Michal
  Práce se zabývá návrhem a popisem přístrojového ovladače pro generátor TG501xA od firmy Aim-TTi ve vývojovém prostředí LabVIEW. V práci jsou popsány parametry a přednosti tohoto generátoru a dále je definována struktura a ...
 • Řídicí systém pro elektrodynamický budič vibrací 

  Čala, Martin
  Diplomová práce se věnuje tvorbě řídicího systému pro elektrodynamický budič vibrací. Nejdříve je proveden patentový a literární průzkum zkoumající použitelné metody řízení. Následuje popis metod použitelných pro identifikaci ...
 • Simulátor typických poruch součástí rotačních zařízení 

  Vaľko, Matej
  Cieľom tejto práce je vytvorenie knižnice v programovacom prostredí LabVIEW od firmy National Instruments, ktorej účelom je simulácia mechanických prejavov (vibrácií) rôznych mechanických súčastí ako sú napr. hriadeľ, ...
 • Snímače pro asistenční systémy řidiče 

  Ptáček, Martin
  Tato práce se zabývá analýzou používaných systémů pro stabilizaci jízdy vozidel, zejména protiblokovacím systémem ABS, protiprokluzovým systémem ASR a systémem stabilizace v zatáčkách ESP. Hlavní důraz je kladen na senzory ...
 • Suppression of Resonances from Vibration Signal using Vold-Kalman Filter 

  Čala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2016)
  Presented paper describes usage of Vold-Kalman filter of the first generation compared with time-frequency method as the short-time Fourier transform or order tracking technique based on resampling. Advantages of Vold-Kalman ...
 • Tester polovodičových součástek 

  Čala, Martin
  Teoretická část bakalářské práce se zabývá popisem ATE systémů zaměřených na elektrické testy polovodičových diod. Dále jsou popsány klíčové vlastnosti měřených součástek. V praktické části bakalářské práce jsou uvedeny ...
 • Vibration Analysis Of A Permanent Magnetsynchronous Motor With A Gearbox 

  Čala, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  Presented paper describes experiment carried out on a permanent magnet synchronous motor with a gearbox. Such experiment was conducted to diagnose the motor condition through acceleration measurement. In the beginning, ...
 • Vibrodiagnostický systém 

  Bortlík, Pavel
  Tato diplomová práce pojednává o problematice detekce poruch ložisek projevujících se zvýšenou mírou vibrací a akustické emise. Úvodem se práce zabývá seznámením s běžnými poruchami vznikajícími na ložisku během provozu a ...
 • Záznamník 

  Hons, Viktor
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením záznamníku dat, který ukládá data z diferenčních tlakových snímačů na obkladech budovy. Tyto snímače měří podtlak působící při proudění vzduchu okolo budovy. V první části se práce ...