Now showing items 1-2 of 2

  • Kauzální analýza chyb řídících programů 

    Čapková, Hana
    Bakalářská práce se zabývá problematikou odhalování chyb v softwarových programech. Práce obsahuje hierarchicky organizovanou typologii softwarových chyb, získanou rešeršemi z dostupné literatury, analýzu vlivů na vznik ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Kutiš, Pavel
    Tato diplomová práce se zaměřuje na výběr podniku, pro který je vypracována finanční analýza. Vybraným podnikem je společnost Pleas, a.s., která byla analyzována v letech 2008 až 2012. Na základě provedené analýzy jsou ...