Now showing items 1-20 of 27

 • Aerodynamická řešení podlah závodních vozů 

  Martínek, Tomáš
  Cílem této práce je objasnit podstatu přítlačné síly vznikající přísavným efektem. Náplní je teoretické popsání základního jevu, vysvětlení vzniku přísavného efektu na okruzích a následné uvedení příkladů vozů, využívající ...
 • Aerodynamické tunely pro automobily 

  Gross, Arnold
  Bakalárska práca sa zaoberá problematikou aerodynamických tunelov pre automobily. Daná práca sa zaoberá základným rozdelením aerodynamických tunelov a popisom sekcií, z ktorých pozostáva. Následne sa zameriava na vybrané ...
 • Aerodynamika automobilů v poválečném období 

  Šmerda, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním vývoje automobilové aerodynamiky v poválečném období. Je zaměřena na principy, kterými se návrh automobilu řídil. Vývoj je demonstrován automobily aerodynamicky významnými a ...
 • Aerodynamika odkrytého kola 

  Babinec, Viktor
  Bakalárska práca je zameraná na posúdenie aerodynamických vlastností rotujúcich kolies pre formulové vozidlá. V tejto práci je opísaný charakter, vznik a vývoj prúdových štruktúr v jeho okolí, ktoré ovplyvňujú ostatné časti ...
 • Aerodynamika ve Formuli Student 

  Egorov, Artemii
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na shrnuti poznatku v oblasti vývoje aerodynamických prvků na vozech formuli student. Úvodní část se zabývá přehledem do historie a pravidel soutěže. Druhá část je věnována popsáním samotných ...
 • Aktivní aerodynamické prvky automobilů 

  Mikulášek, Miloš
  Tato bakalářská práce se zabývá vypracováním rešerše na téma aktivní aerodynamické prvky. Práce nás nejprve seznámí se základy aerodynamiky a tvorbou vztlakové síly. Popisuje jednotlivé aktivní aerodynamické prvky, které ...
 • Analýza vlivu rotace kola na aerodynamické vlastnosti vozidla 

  Škrášek, Roman
  Tato diplomová práce se zabývá modelováním a CFD výpočtem aerodynamických charakteristik variant vozidla, ovlivněných zatíženými a nezatíženými pneumatikami a dále vlivem na pneumatiky aplikovaných okrajových podmínek. ...
 • Asistenční systémy moderních vozidel 

  Piskoř, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá asistenčními systémy moderních vozidel. V první části je stručně popsána pasivní a aktivní bezpečnost motorových vozidel včetně rozdílů mezi těmito typy bezpečnosti motorových vozidel. Druhá ...
 • Bezsynchronní převodovky motorových vozidel 

  Červenka, Filip
  Tématem této bakalářské práce jsou bezsynchronní převodovky motorových vozidel. Práce je zaměřena na základní výpočtové vztahy užívané při návrhu převodovek, rozdělení převodovek, popis bezsynchronních převodovek včetně ...
 • CFD simulace poryvu bočního větru 

  Kroupa, Michal
  Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním nestacionárních aerodynamických jevů při průjezdu vozidla poryvem bočního větru. V první části byla pro CFD simulace vytvořena funkce popisující průběh boční složky rychlosti v čase ...
 • Head up display a jeho využití v osobních vozidlech 

  Rozsypal, Oldřich
  Úkolem této práce je popis činnosti systému head up display. První část se zabývá základním rozdělením, funkcí a využitím v automobilovém průmyslu. Druhá část obsahuje současné modely vozů u jednotlivých automobilek, které ...
 • Konstrukční návrh měřicího volantu 

  Papp, Tomáš
  Táto diplomová práca pojednáva o konštrukčnom návrhu meracieho volantu. Zariadenie nahrádza pôvodný volant v testovanom automobile, je napojené na tyč riadenia pomocou adaptéru. Snímané veličiny sú krútiaci moment v riadení ...
 • Metody pro stanovení aerodynamických vlastností vozidel 

  Páleš, Patrik
  Zámerom tejto bakalárskej práce je popis metodiky využívanej na meranie aerodynamických vlastností vozidiel. Presné stanovenie aerodynamických charakteristík vozidla vyžaduje použitie sofistikovaného skúšobného vybavenia ...
 • Metody snižování aerodynamického odporu automobilů 

  Šimbera, Michal
  Práce se zabývá popisem pasivních a aktivních metod snižování aerodynamického odporu osobních automobilů. Nejdříve je uvedena teorie aerodynamiky a možnosti jejího testování. Dále jsou popsány pasivní aerodynamické prvky ...
 • Měření a analýza kinematických vlastností zavěšení formule Student Dragon 1 

  Martinec, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá vlivem výrobních nepřesností prostorového trubkového rámu na kinematiku zavěšení vozidla Formule Student Dragon 1. S využitím moderních 3D digitalizačních zařízení v podobě optických skenerů ...
 • Moderní metody snižování aerodynamického odporu vozidel 

  Šardický, Jakub
  Tato práce se zaměřuje na shrnutí prvků, které přispívají ke snížení aerodynamického odporu u vozidel. Aerodynamický odpor je přibližně jednou třetinou celkového odporu vozidla. V 21. století je velká snaha eliminovat ...
 • Počátky automobilové aerodynamiky 

  Sunek, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá zmapováním rané fáze vývoje automobilové aerodynamiky přibližně v době 1. poloviny 20. století. Popisuje postupy, které se uplatňovaly při návrzích jednotlivých vozů, a okolnostmi, které ...
 • Přechodové jevy v aerodynamice vozidel 

  Kroupa, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá přechodovými jevy v aerodynamice vozidel a cílem je vysvětlení a návrh mechanismů těchto jevů. První část zkoumá přechodové jevy během poryvů bočního větru. Druhá část zkoumá nestacionární ...
 • Přeplňování zážehových a vznětových motorů 

  Čavoj, Ondřej
  Bakalářská práce je zaměřena na přeplňování a jeho vliv na zážehové a vznětové motory. Popisuje základní způsoby přeplňování, včetně jejich výhod a nevýhod. U těch nejobvyklejších se zmiňuje také o konstrukčních prvcích a ...
 • Přísavný efekt v motorsportu 

  Mlčoch, Pavel
  Bakalářská práce se zaměřuje na popis přísavného efektu, jeho vlivu na aerodynamiku vozidla a využití v motorsportu. Práce se zabývá závislostí tohoto způsobu vytváření přítlaku na konstrukci vozu a jeho nastavení, ale ...