Now showing items 1-20 of 33

 • Bytový dům Hubertus-Technologická etapa spodní stavby 

  Rotrekl, Ivo
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu Hubertus v obci Karlova Studánka. Obsahem této práce je rozpočet, časový a finanční plán stavby s nasazením pracovníků, kontrolní ...
 • Bytový dům Triangolo Nitra - stavebně technologický projekt 

  Jaurys, Ivan
  Predmetom diplomovej práce je stavebno technologický projekt bytového domu Triangolo v meste Nitra. Diplomová práca obsahuje technickú správu, časový a finančný plán stavby, technickú správu zariadenia staveniska vrátane ...
 • ČOV Rozstání - stavebně technologický projekt 

  Smolík, Tomáš
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt objektu Čistírny odpadních vod a stokové sítě v Rozstání. Práce je zaměřena na vybrané části technologického projektu, jež spoluutváří podrobný popis jednotlivých pracovních ...
 • Hala na výrobu kontejnerů ve Vranovicích - technologická etapa hrubé vrchní stavby 

  Velešík, Josef
  Práce řeší technologickou etapu hrubé vrchní stavby ocelové haly typu LLENTAB. Technologická etapa obsahuje osazení kotevních bloků do zhlaví pilot, montáž ocelové konstrukce haly, montáž panelového stropu, montáž opláštění ...
 • Komunitní centrum v Českých Budějovicích - stavebně technologický projekt 

  Vondrák, Tomáš
  Tématem diplomové práce je zpracování stavebně technologického projektu stavby Komunitního centra v Českých Budějovicích. Práce řeší studii hlavních technologických etap, finanční a časový plán stavby, položkový rozpočet ...
 • Objekt občanské vybavenosti s byty - stavebně technologický projekt 

  Grunt, Michal
  Diplomová práce obsahuje technologický projekt Objektu občanské vybavenosti s byty v Brně. Práce je zaměřena na vybrané části technologického projektu, jež spoluutváří podrobný popis jednotlivých pracovních činností a ...
 • Pojízdný pásový dopravník 

  Čech, David
  Cílem bakalářské práce je návrh pojízdného dopravníku pro přepravu drobného kameniva a drobné stavební sutě s dopravním výkonem 60 000 kg/h, výškovým rozdílem 3,5 m. Tato práce obsahuje také popis základních částí pásového ...
 • Polyfunkční dům - hrubá spodní stavba 

  Březina, Vojtěch
  Předmětem bakalářské práce je hrubá spodní stavba polyfunkčního domu. Jedná se o přístavbu se třemi nadzemními podlažími ke stávajícímu polyfunkčnímu domu, který se nachází na Masarykově náměstí v Pelhřimově. Bakalářská ...
 • Realizace etapy hrubé vrchní stavby bytového domu 

  Brůžek, Zdeněk
  Bakalářská práce se zabývá řešením vybrané části stavebně technologické studie pro objekt bytového domu. Obsahem práce je především technologická studie realizace hlavních technologických etap s podrobnějším zaměřením na ...
 • Realizace vrchní hrubé stavby bytového domu Valtice 

  Sedláček, Stanislav
  Předmětem této bakalářské práce je řešení technologické etapy vrchní hrubé stavby bytového domu ve Valticích a to především návrhem technologického postupu pro realizaci nosných konstrukcí. Jedná se konkrétně o svislé a ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení objektu Otevřená zahrada v Brně 

  Marková, Veronika
  Předmětem bakalářské práce je řešení zastřešení poradenského centra NNO údolní (Otevřená zahrada v Brně). Jedná se o plochou vegetační střechu administrativní budovy. Pro danou etapu je zpracována technická zpráva, posouzení ...
 • Řešení technologické etapy zastřešení průmyslového objektu v Jaroměři 

  Schreiber, Jiří
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologie stavebních úprav na objektu s podnikatelským záměrem v Jaroměři. Obsahem práce je především zpracovaný technologický předpis. Pro etapu stavebních úprav zastřešení objektu je ...
 • Stavebně technologická etapa zakládání objektu AZ Tower v Brně 

  Kořínková, Iveta
  Bakalářské práce se zabývá zpracováním projektové dokumentace vybrané etapy zakládání novostavby nejvyšší budovy České republiky AZ Toweru v Brně. Předmětem práce je realizace podzemní železobetonové stěny, zajištění ...
 • Stavebně technologický projekt Bioplynové stanice Pikárec 

  Sklenářová, Ludmila
  Diplomová práce s názvem Bioplynová stanice Pikárec se zabývá stavebně technologickou přípravou a realizací dané stavby. Stavba bioplynové stanice se skládá z šesti hlavních stavebních objektů, které budou realizovány v ...
 • Stavebně technologický projekt montované haly 

  Osina, Lukáš
  Předmětem této diplomové práce je stavebně technologický projekt montované tenisové haly se zázemím v Prostějově. Obsahem této práce jsou technologické předpisy, technický zprávy, projekt zařízení staveniště, návrh strojní ...
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního domu 

  Szmeková, Michaela
  Diplomová práce se zabývá řešením stavebně technologického projektu polyfunkčního domu v Brně. Řeší rozdělení stavby na stavební a inženýrské objekty, návrh strojní sestavy, časový a finanční plán. Dále se podrobněji ...
 • Technologická etapa dokončovacích prací bytového objektu 

  Patočka, Bronislav
  Bakalářská práce se zabývá řešením technologické etapy realizace střešního pláště a okapového systému bytového objektu. Objekt je umístěn v proluce městské zástavby obce Františkovy Lázně. Jako střešní krytina je použita ...
 • Technologická etapa hrubé horní stavby bytového domu - rezidence Gabriela 

  Mihal, Marek
  Předmětem této bakalářské práce je stavebně technologické řešení hrubé horní stavby bytového domu v Opavě. Tato práce zahrnuje finanční, časová, technická a technologická hlediska stavebního procesu.
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby obchodního centra Centro Zlín - fáze IV. 

  Vyoral, Martin
  Cílem bakalářské práce je zpracování technologických postupů pro provedení souboru prací označovaných jako hrubá spodní stavba. Práce je zpracovávána pro přístavbu obchodního centra Centro Zlín, značenou jako Fáze IV. ...
 • Technologická etapa hrubé spodní stavby objektu pozemního stavitelství 

  Salava, Jiří
  Tato bakalářská práce se zabývá stavebně technologickým řešením spodní stavby Bytového domu v Uherčicích. Obsahem této práce je technologický předpis, návrh zařízení staveniště, rozpočet, kontrolní a zkušební plán, časový ...