Now showing items 1-1 of 1

  • Konkurenční strategie firmy 

    Beránek, Lukáš
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou tvorby konkurenčních strategií pro společnost působící ve službách. Cílem práce je navrhnout konkurenční strategii vybrané společnosti s ohledem na současný stav jejího celkového ...