Now showing items 1-2 of 2

  • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

    Čech, Michal
    Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...
  • Počítačová simulace procesů 

    Čech, Michal
    Tato práce se zabývá počítačovou simulací procesů, která v dnešní době napomáhá v oblasti procesního inženýrství. Úvodní část se věnuje metodice modelování a simulace a dále pak hmotnostním a energetickým bilancím. Poté ...