Now showing items 1-1 of 1

  • Modely a přístupy v oblasti počítačové simulace procesů 

    Čech, Michal
    Diplomová práce se zabývá počítačovou simulací procesů v oblasti energetického využití odpadů a biomasy. Úvodní část práce je věnována problematice využití energie z biomasy a odpadů, stěžejním aparátům energetických systémů ...