Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr 

    Čechová, Jitka
    Tato diplomová práce směřuje k vypracování podnikatelského plánu na založení vzdělávacího centra, které má formou skupinových kurzů pomoci tam, kde školní výuka nestačí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska, ...
  • Srovnání makroekonomické výkonnosti ČR s vybranými zeměmi 

    Čechová, Jitka
    Bakalářská práce je zaměřena na analýzu ekonomické výkonnosti České republiky v komparaci s vybranými zeměmi. Cílem práce je zhodnocení výkonnosti ekonomiky ČR. K tomu má napomoci také srovnání se Slovenskem, Polskem a ...