Now showing items 1-2 of 2

  • Obchodní dům "Centrum" v Brně 

    Čejka, Tomáš
    Studie se zabývá návrhem dostavby obchodního domu "Centrum" v centru města Brna. Součástí studie je návrh nového funkčního využití stavby a nové, současné řešení opláštění budovy. Řešené území se nachází v historickém ...
  • Obnova a nové využití Svatotomášského dvora v Brně 

    Čejka, Tomáš
    Obsahem práce je rekonstrukce hospodářského dvora z 80. let 19. století. Zemědělské a hospodářské využití areálu již v dnešní době není v centru města žádoucí, proto je třeba najít nové funkční využití. Vzhledem k poloze ...