Now showing items 1-2 of 2

  • Chemické složení bioplynu 

    Čekanová, Adéla
    Náplní předkládané práce je popis chemického složení bioplynu s následným analyzováním jednotlivých složek, zejména těch majoritních, s využitím různých metod analýzy plynů. Hlavní důraz je přitom kladen na ty složky ...
  • Ekologické vytápění 

    Čekanová, Adéla
    Tématem diplomové práce je ekologické vytápění. Teoretická část obsahuje přehled možných způsobů využití alternativních zdrojů energie, zejména pak solární energie a energie prostředí - tepelná čerpadla. Praktická část je ...