Now showing items 1-20 of 30

 • Anodická oxidace hliníku a jeho slitin 

  Remešová, Michaela
  Bakalářská práce se zaměřuje na tvrdou anodickou oxidaci hliníku a jeho slitin. Jako experimentální materiály byly použity různé hliníkové materiály, vyrobené tvářením za studena a odléváním. Práce obsahuje údaje o chemickém ...
 • Biokompatibilní materiály na bázi kovů a jejich využití 

  Klusák, Ondřej
  Bakalářská práce je zpracována formou literární rešerše, jejíž snahou je vytvoření přehledu o problematice materiálů medicínských aplikací. Detailněji je pak práce zaměřena na vybrané skupiny biokompatibilních materiálů ...
 • Estimation of the effective elastic constants of bone scaffolds fabricated by direct ink writing 

  Skalka, Petr; Slámečka, Karel; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Čelko, Ladislav (Elsevier Ltd., 2019-04-01)
  Direct ink writing is a popular method for fabrication of scaffolds, yet its widespread usage in clinical practice requires guarantee of compatibility of a scaffold with bone tissues. Mechanical compatibility is mandatory ...
 • Fracture Mechanism of Interpenetrating Iron-Tricalcium Phosphate Composite 

  Horynová, Miroslava; Casas Luna, Mariano; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Klakurková, Lenka; Diéguez-Trejo, Guillermo; Dvořák, Karel; Zikmund, Tomáš; Kaiser, Jozef (Trans Tech Publications, 2017-01-01)
  The usage of iron alloys for bone fractures treatment has been limited due to its high density and elastic modulus, as compared to bone. In contrast, the use of tricalcium phosphate (TCP), a ceramic that promotes bone ...
 • High strength, biodegradable and cytocompatible alpha tricalcium phosphate-iron composites for temporal reduction of bone fractures 

  Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Casas Luna, Mariano; Horynová, Miroslava; Tkachenko, Serhii; Fohlerová, Zdenka; Díaz de la Torre, Sebastian; Dvořák, Karel; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef (Elsevier, 2018-02-09)
  In this work alpha tricalcium phosphate (a-TCP)/iron (Fe) composites were developed as a new family of biodegradable, load-bearing and cytocompatible materials. The composites with composition from pure ceramic to pure ...
 • Hodnocení mikrostruktury niklových superslitin s využitím obrazové analýzy 

  Volf, Milan
  V provozních podmínkách spalovacích turbín proudových motorů jsou lopatky oběžných kol namáhány časově, teplotně a napěťově proměnnými cykly zatěžování. Během provozu jsou lopatky vystaveny řadě degradačních vlivů, zejména ...
 • Interpenetrated Magnesium–Tricalcium Phosphate Composite: Manufacture, Characterization and In Vitro Degradation Test 

  Casas Luna, Mariano; Tkachenko, Serhii; Horynová, Miroslava; Klakurková, Lenka; Gejdoš, Pavel; Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Kaiser, Jozef; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (The Chinese Society for Metals and Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2017-04-01)
  Magnesium and calcium phosphates composites are promising biomaterials to create biodegradable load-bearing implants for bone regeneration. The present investigation is focused on the design of an interpenetrated ...
 • Materiály a metody testování vlastností žárově stříkaných povlaků 

  Ivanič, Michal
  Bakalárska práca sa zaoberá rozdelením tepelných nástrekov podľa ich použitia a metódami používanými na testovanie ich vlastností. V prvej časti práce sú popísané vlastnosti povlakov, ich interakcia s okolím a vybrané typy ...
 • Materiály na bázi uhlíku a jejich využití 

  Hrazdíra, Matěj
  Bakalářská práce se zabývá materiály na bázi uhlíku. Nejprve je uveden přehled jeho alotropických modifikací, včetně nově objevených forem, podmínky jejich existence a také jejich základní vlastnosti. Dále je v krátkosti ...
 • Mechanické legování a zhutňování kovových kompozitních prášků 

  Husák, Roman
  Diplomová práce je zaměřena na proces mechanického legování. Jedná se o proces úpravy heterogenní směsi práškových materiálů do homogenního kompozitního prášku a následné přípravy hutných těles z tohoto prášku. Experimenty ...
 • Metal matrix to ceramic matrix transition via feedstock processing of SPS titanium composites alloyed with high silicone content 

  Tkachenko, Serhii; Čížek, Jan; Mušálek, Radek; Dvořák, Karel; Spotz, Zdeněk; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin; Chráska, Tomáš; Křupka, Ivan; Čelko, Ladislav (Elsevier, 2018-06-15)
  Titanium silicides are promising candidates for use as a reinforcement in advanced light-weight composites due to their excellent mechanical properties and oxidation resistance at high temperatures, sufficient wear resistance, ...
 • Nekonvenční technologie navařování kovů 

  Krejčí, Vojtěch
  Cílem bakalářské práce je přiblížit veřejnosti problematiku navařování kovů a provést základní rozdělení nejrozšířeněji využívaných technologií navařování kovů. Někdy se můžeme setkat také s pojmem nánosové svařování kovů, ...
 • Nízkocyklová únava niklové superslitiny IN713LC s TBC vrstvou za vysokých teplot 

  Machala, Jan
  Diplomová práce se zabývá nízkocyklovou únavou niklové superslitiny IN713LC s aplikovanou TBC bariérou za vysoké teploty. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř částí. První je zaměřena na popis únavového poškození. ...
 • On the Preparation of Advanced Materials via Pulsed Electric Current Sintering Procedures 

  Díaz de la Torre, Sebastian; Čelko, Ladislav; Casas Luna, Mariano; Montufar Jimenez, Edgar Benjamin (Trans Tech Publications, 2017-01-01)
  A general overview on the processing of a series of advanced engineering materials, synthesized via pulsed-electric-current-sintering related techniques, and the similarities in between those techniques are introduced in ...
 • Plasma-sprayed thermal barrier coatings: numerical study on damage localization and evolution 

  Slámečka, Karel; Skalka, Petr; Čelko, Ladislav; Pokluda, Jaroslav; Saucedo-Mora, Luis; Marrow, Thomas James; Thandavamoorthy, Uma (Gruppo Italiano Frattura, 2016-01-01)
  Thermal barrier coatings (TBCs) are advanced material systems used to enhance performance and in-service life of components operated at high temperatures in gas turbines and other power generation devices. Because of ...
 • Prášková metalurgie a základy procesu slinování 

  Foltýnek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá problematikou práškové metalurgie a procesu slinování kovových materiálů. Práce je literární rešerší, která obsahuje základní komplexní náhled na celý průběh výroby konečného výrobku práškovou metalurgií ...
 • Příprava difuzních bariér s využitím technologie chemické depozice 

  Foltýnek, Jaroslav
  Tato diplomová práce se zabývá problematikou přípravy difuzních bariér technologií chemické depozice plynné fáze z práškových směsí. V teoretické části práce je řešena problematika přípravy difuzních vrstev pro tři nejběžněji ...
 • Příprava nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků 

  Gregor, Martin
  Diplomová práce se zabývá problematikou přípravy nadeutektických slitin hliníku s využitím obětovatelných povlaků. Literární rešerše je zaměřena na rozbor charakteristik hliníku a jeho slitin. Pozornost je dále věnována ...
 • Současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér 

  Malík, Petr
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér, které významně přispívají ke zvýšení účinnosti a životnosti leteckých turbín. Práce je literární rešerší, která obsahuje komplexní ...