Now showing items 1-2 of 2

  • Elektronický obchod 

    Čepara, Jan
    Diplomová práce navrhuje vhodnou variantu elektronického obchodu pro firmu zabývající se zájezdy. Tento e-shop by měl splňovat požadavky firmy a zároveň pomocí navrhnuté propagace přinášet zisk
  • Podnikatelský záměr – Přesouvání výroby společnosti HAVLIK OPAL, s.r.o 

    Čepara, Jan
    Má diplomová práce navrhuje vhodnou variantu přesunutí výroby pro společnost Havlík Opal s.r.o. Tento krok by měl splňovat požadavky firmy na snížení nákladů, vytvoření úspor, modernizaci technologií, automatizace výroby ...