Now showing items 1-4 of 4

 • Dynamické vlastnosti laděné odbočky 

  Čepl, Ondřej
  Hlavním cílem této práce je experimentální stanovení přenosu laděné odbočky. V první části jsou popsány základní poznatky z oblasti digitálního zpracování signálu a tlumení hluku v potrubí. Zvláštní důraz je kladen na ...
 • Optimalizace Rankineůva-Clausiůva parního cyklu 

  Čepl, Ondřej
  Diplomová práce se zabývá optimalizací Rankine-Clausiova parního cyklu. Na začátku práce jsou popsány teoretické informace týkající se optimalizace a Rankine-Clausiova cyklu. Tyto teoretické poznatky jsou pak následně ...
 • Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce 

  Burget, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá problematikou evidence a vykazování dlouhodobého majetku vybrané účetní jednotky, konkrétně obce. Práce se zabývá rozdílem v odepisování dlouhodobého majetku obce, rozdíly v jednotlivých metodách ...
 • Využití optimalizace v inženýrských úlohách 

  Čepl, Ondřej
  Bakalářská práce se zabývá optimalizací a jejím využítím v inženýrských úlohách. Jsou zde definovány základní pojmy a úlohy optimalizace, vysvětleny základní vlastnosti optimalizační úlohy a popsány základní metody jejich ...