Now showing items 1-2 of 2

  • Podnikatelský záměr na vybudování obchodní společnosti 

    Čermák, Adam
    Cílem (předmětem) předkládané bakalářské práce je návrh reálného podnikatelského záměru na založení obchodní společnosti ve městě Jihlava. Jedná se o společnost, jež bude nakupovat své produkty ze zahraničí a dále je ...
  • Řízení projektu opravy dálnice 

    Čermák, Adam
    Diplomová práce se zabývá projektem na opravu dálničního úseku a navržení nejvhodnější varianty výstavby. Cílem práce je vybrat nejvhodnější variantu opravy dálničního úseku a navrhnout opatření na snížení možných rizik. ...