Now showing items 1-2 of 2

  • Implementace neuronové sítě do mikrokontroléru 

    Čermák, Justin
    Tato bakalářská práce pojednává o využití vícevrstvých neuronových sítí pro rozpoznání obrazového vyjádření čísel pro PC i pro mikrokontroléry. Praktická část popisuje postup při návrhu a implementaci jednoduchého programu ...
  • Implementace umělé neuronové sítě do obvodu FPGA 

    Čermák, Justin
    Tato diplomová práce popisuje postup návrhu efektivně pracujícího obvodu umělé neuronové sítě v obvodu FPGA řady Virtex-5 s maximálním využitím možnosti paralelizace. Teoretická část obsahuje základní informace o umělých ...