Now showing items 1-20 of 24

 • Analýza a vizualizace NC kódu 

  Konečný, Michal
  Tato práce se zabývá problematikou vizualizace NC obrábění a analýzou NC kódu. V práci jsou uvedena implementační řešení jednotlivých obráběcích technik a nástrojů. Je zde popsán způsob vizualizace samotného obráběcího ...
 • Anotace souborů PDF pro Android 

  Vejtasa, Ondřej
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací aplikace umožnující anotaci PDF dokumentů na mobilních zařízeních pro platformu Android. Tato aplikace umožnuje nejenom PDF dokumenty prohlížet, ale také do těchto ...
 • Aplikace pro výuku práce s regulárními výrazy 

  Heroutová, Tereza
  Dokument se zabývá vznikem aplikace, která umožňuje interaktivní výuku práce s regulárními výrazy. Velký důraz je kladen na názorné podání látky a efektivní uživatelské rozhraní tak, aby ovládání bylo co nejvíce intuitivní. ...
 • Formální systémy automatů a gramatik 

  Čermák, Martin
  Tyto teze navazují na studium gramatických a automatových systémů. Na začátku, práce pojednává o regulárně řízených CD gramatických systémech využívající frázově strukturované gramatiky jako komponenty. Do systémů jsou ...
 • Fraktály a jejich aplikace v počítačové grafice 

  Tesař, Martin
  První část bakalářské práce zahrnuje teorii fraktálů, vysvětluje Hausdorffovu dimenzi a obsahuje průřez uplatnění fraktálů v počítačové grafice. V druhé časti je zvolena jejich oblast užití, kterou se stala interaktivní ...
 • Generátor a řešitel hry sudoku 

  Polínková, Eliška
  Tato práce pojednává o způsobech generovaní a řešení hry Sudoku. Popisuje možné přístupy k problému řešení, a to: využití logických metod a využití metod prohledávání stavového prostoru. Praktickou část této práce tvoří ...
 • Generování kódu optimalizovaných matematických operací 

  Beneš, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením jednoduchého programovacího jazyka pro práci s matematickými operacemi. Hlavním cílem práce je vytvořit kompilátor tohoto jazyka, který pro generování instrukcí cílového kódu využívá ...
 • Grafická simulace činnosti konečných automatů 

  Šrajer, Roman
  Tato bakalářská práce se zabývá teorií převodu regulárního výrazu na konečný automat a zpět. Cílem praktické části je vytvořit webovou aplikaci, která tyto převody zajistí a odsimuluje automat pro vstupní řetězec. Pro ...
 • Inteligentní správa vyzváněcích profilů v OS Symbian 

  Houšť, Marek
  Tato práce se zabývá operačními systémy v mobilních telefonech, se zaměřením na operační systém Symbian. Popisuje návrh, implementaci a testování aplikace pro inteligentní správu vyzváněcích profilů. Aplikace je implementována ...
 • Inteligentní webový plánovač práce 

  Kmeť, Miroslav
  V této práci jsou popsány základní princípy využití evolučních algoritmů. Práce se zabýva použitím evolučních algoritmů při tvorbě informačního systému umožňujícího rozkládání zadávané práce mezi skupinu zaměstnanců. K ...
 • Kontextem řízený lexikální analyzátor 

  Hatina, Peter
  Tato práce se věnuje základním principům lexikální analýzy a způsobu kontextového rozpoznání typu lexému v závislosti na jeho pozici ve zdrojovém souboru. V práci bude popsán princip lexikální analýzy, postup tvorby ...
 • Konverze prezentací mezi platformou LaTeX a Microsoft Power Point 

  Černý, Lukáš
  Tato práce se zabývá teoretickým a praktickým základem pro vytvoření převaděče mezi platformou LaTeX a Microsoft PowerPoint. Postupně rozebírá použití LaTeXu a třídy Beamer pro prezentace, programovou tvorbu PowerPoint ...
 • Lexikální analyzátor pro víceprocesorové počítače 

  Otáhal, Jiří
  Cílem práce je vymyslet metodu, která urychlí analýzu zdrojových textů na víceprocesorových počítačích. Pro tento účel aplikace využívá spuštění více procesů pod systémem UNIX. Každý takto vytvořený proces analyzuje předem ...
 • Navigace v grafu 

  Žák, Vojtěch
  Reprezentace problémů nebo systémů je důležitá. Čím unifikovanější reprezentaci získáme, tím snáz poté nalezené řešení či operace zaznamenáme a předáme. Jednou z nejpoužívanějších reprezentací systémů je graf. Pro graf ...
 • Paralelní lexikální analyzátor 

  Ježek, Lukáš
  Tato práce se zabývá generováním lexikálního analyzátoru, který analyzuje soubor paralelně, tj. několika vlákny. Analyzátor je vygenerován na základě regulárního jazyka a reprezentován konečným automatem s potřebnými ...
 • Patentovaná řešení strojních zařízení velkokapacitní prádelny 

  Čermák, Martin
  Práce se zabývá problematikou právní ochrany technických řešení na národní i mezinárodní úrovni a zaměřuje se na postup vytváření patentových rešerší. Výstupem je přehled již chráněných řešení v oblasti snižování energetické ...
 • Překladač dopočtových rovnic energetického průmyslu 

  Pehal, Petr
  Bakalářská práce se zabývá specializovaným programovacím jazykem využívaným pro specifické výpočty v systému pro řízení energetických sítí. Nejdříve uvádí obecný význam těchto výpočtů v energetickém průmyslu a následně ...
 • Rule-restricted Automaton-grammar transducers: Power and Linguistic Applications 

  Čermák, Martin; Horáček, Petr; Meduna, Alexander (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky, 2012)
  This paper introduces the notion of a new transducer as a two-component system, which consists of a nite automaton and a context-free grammar. In essence, while the automaton reads its input string, the grammar produces ...
 • Řešitel hry griddlers 

  Balcárek, Lukáš
  Hlavním motivem této práce je logická hra Griddlers, na které jsou ukázány různé postupy pro hledání správného řešení. Pro nalezení řešení daného zadání se používají neinformované a informované algortimy, které jsou ...
 • Syntaktická analýza řízených gramatik 

  Šrajer, Roman
  Diplomová práce se zabývá řízenými gramatikami, jejich principem a vyjadřovacími schopnostmi vzhledem k Chomského klasi kaci jazyků. Více do detailů je probrána programovaná gramatika z hlediska různých typů nejlevějších ...