Now showing items 1-2 of 2

  • Přestavba historické technické památky na malou vodní elektrárnu 

    Čermáková, Klára
    Malé vodní elektrárny jsou tématem této bakalářské práce, kterou lze dále rozdělit na tři části. První je věnována historii využívání vodní energie, základním typům hydroenergetických děl a klasifikaci vodních elektráren. ...
  • Úprava závěsu bočních dveří osobního automobilu 

    Čermáková, Klára
    Úvodní část této diplomové práce poskytuje náhled do problematiky závěsů bočních dveří osobního automobilu. Praktická část práce se již zabývá úpravou stávajícího low-cost závěsu bočních dveří. Nejprve je zvolen materiál, ...