Now showing items 1-2 of 2

  • Bezpečnostní aspekty aplikací v prostředí Angular 5 

    Čermáková, Martina
    Bakalářská práce je zaměřena na bezpečnostní aspekty Single Page Aplikací v prostředí Angular 5. Hlavním cílem je seznámit se s bezpečnostními riziky při vývoji webových aplikací a následně implementovat vlastní poznatky, ...
  • Obytný soubor Brno Holásky, lokalita V Aleji 

    Čermáková, Martina
    Diplomová práce se zabývá návrhem nové městské zástavby navazující na původní strukturu obce Holásky. Řešené území se nachází v jižní části města Brna na území městské části Brno - Tuřany v katastrálním území Holásky. Cílem ...