Now showing items 1-2 of 2

  • Nativní hyaluronan jako nosič hydrofobních léčiv 

    Černá, Eva
    Cílem této bakalářské práce je zjistit, zda by bylo možné využít nativní formu kyseliny hyaluronové jako nosič hydrofobních léčiv pro cílenou distribuci v organismu. Svou strukturou je kyselina hyaluronová lineární ...
  • Ověření vlivu složení betonů na životnost cementobetonových krytů 

    Černá, Eva
    ASR patří k častým příčinám porušení betonových konstrukcí. V teoretické části práce je popsaný její vznik a příčiny, včetně posouzení jednotlivých složek betonu a jejich zkoušek. Praktická část je věnována výsledkům ...