Now showing items 1-2 of 2

  • Vykazování zaměstnaneckých benefitů dle standardu IAS 19 a české účetní legislativy 

    Bocáková, Michaela
    Diplomová práce se zaměřuje na komparaci Mezinárodního účetního standardu IAS 19 a české účetní legislativy v souvislosti s vykazováním zaměstnaneckých benefitů ve vybraných společnostech. Náplní této práce je analýza obou ...
  • Získávání dotací z fondů EU 

    Dvorská, Věra
    Anotace Diplomová práce se zabývá získáváním dotací, grantů z fondů EU na rozvoj železniční dopravy v České republice – modernizace, rekonstrukce a celkově propojení a zpřístupnění železniční dopravy celé Evropě. V rámci ...