Now showing items 1-2 of 2

  • Detekce neobvyklých událostí v temporálních datech 

    Černík, Tomáš
    p { margin-bottom: 0.08in; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 150%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 11pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; ...
  • Neuronové sítě s proměnnou topologií 

    Černík, Tomáš
    Tato práce se zabývá neuronovými sítěmi - konkrétně sítěmi s proměnnou topologií. Teoretická část popisuje neuronové sítě a jejich matematické modely. Dále ukazuje základní algoritmy pro učení neuronových sítí a rozebírá ...