Now showing items 1-2 of 2

  • Kontaminace pitné vody ve vodovodním systému 

    Černíková, Eva
    Cílem této práce je zhodnotit možné příčiny a důsledky kontaminace pitné vody ve vodovodním systému. V úvodu se obecně seznamujeme s problematikou dodávky vody a novodobým přístupem k distribuci pitné vody. Dále jsou zde ...
  • Smart Metering vodovodu v areálu stavební fakulty VUT v Brně 

    Černíková, Eva
    Cílem této diplomové práce byla analýza možností a přínosů nasazení systému chytrého měření na fakturačních vodoměrech v areálu Fakulty stavební, Vysokého učení technického v Brně. Úkolem bylo získání konkrétních nabídek ...