Now showing items 1-8 of 8

 • Evidence majetku prostřednictvím RFID 

  Černý, Jakub
  Tato bakalářská práce se zabýva studiem moderní technologie čipů RFID a její aplikací na Fakultě podnikatelské v Brně. Hlavním cílem práce je využití této technologie k evidenci majetku jako náhrada za čárové kódy, která ...
 • Kogenerační zdroj 

  Černý, Jakub
  Cílem této bakalářské práce je technicko-ekonomický návrh kogeneračního zdroje pro sušení biomasy k jejímu následnému zpracování. První část práce je věnována biomase. Zde je podrobněji uvedeno její rozdělení, vlastnosti ...
 • Kritická analýza investování do bytů z pohledu fyzických osob v České republice 

  Černý, Jakub
  Diplomová práce se zabývá analýzou rezidenčního trhu se zaměřením na byty, jeho současným stavem a zejména problematikou zhodnocení investice do koupě bytu s jeho následným pronájmem. Na základě statistických metod a ...
 • Lokalizace herních nástrojů 

  Černý, Jakub
  Diplomová práce se zabývá problematikou detekce objektů, které mohou být různých tvarů a barev. Cílem diplomové práce je určení polohy, směru pohybu, úhlu natočení a přiblížení hledaného objektu. Dosažené výsledky jsou ...
 • Měřicí videomikroskop 

  Černý, Jakub
  Tato práce se věnuje propojení CCD kamery a mikroskopu a vytvoření tak univerzálního přístroje pro měření objektů pod mikroskopem.
 • Projekt ORC cyklu 

  Černý, Jakub
  Cílem této diplomové práce je zpracování projektu kogenerační jednotky na biomasu s použitím ORC cyklu a následným využitím tepelné energie k sušení dřevní biomasy pro briketovací linku. Úvodní části práce jsou věnovány ...
 • Resort Sázava 

  Černý, Jakub
  Předmětem diplomové práce je návrh novostavby ubytovacího a relaxačního areálu Resort Sázava. Stavba je umístěna na svažitý pozemek nedaleko obce Sázava, v Kraji Vysočina. Lokalita se nachází v Chráněné krajinné oblasti ...
 • Rodinný dům s kanceláří daňového poradce 

  Černý, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá návrhem novostavby rodinného domu s kanceláří daňového poradce. Stavba se nachází v obci Lhota u Lísku, v kraji Vysočina. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou rodinu, s jedním nadzemním podlažím ...