Now showing items 1-9 of 9

 • Adjustace difraktometru D8 - ADVANCE BRUKER AXS 

  Černý, Lukáš
  Předložená diplomová práce se zabývá adjustací difraktometru D8 Advance firmy Bruker AXS. Cílem práce je návrh a konstrukce přípravku, který bude aplikovatelný na stávající zařízení. Účelem navrhovaného zařízení je adjustace ...
 • FTP server pro Windows Mobile 6 

  Černý, Lukáš
  Tato práce se zabývá postupně protokolem FTP, jeho využitím, příkazy a komunikací mezi klientem a serverem. Je probrána platforma Windows Mobile, běhové prostředí .NET Compact Framework, jazyk C# a programování v něm. Dále ...
 • Kalkulace ceny obrátkového materiálu 

  Černý, Lukáš
  Předmětem bakalářské práce, Kalkulace ceny obrátkového materiálu, je provést analýzu nákladů na obrátkový materiál. Tato práce řeší varianty, zda je daný obrátkový materiál, konkrétně lešení, výhodnější vlastnit nebo si ...
 • Konverze prezentací mezi platformou LaTeX a Microsoft Power Point 

  Černý, Lukáš
  Tato práce se zabývá teoretickým a praktickým základem pro vytvoření převaděče mezi platformou LaTeX a Microsoft PowerPoint. Postupně rozebírá použití LaTeXu a třídy Beamer pro prezentace, programovou tvorbu PowerPoint ...
 • Nástroj pro sběr statistických dat 

  Černý, Lukáš
  Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou systému pro sledování internetových aplikací. Systém umožňuje připojit dostupné služby a data získaná z těchto služeb ukládat do databáze. Uživateli umožňuje vybírat data a provádět ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Trefulka, Mojmír
  Tato práce je zaměřena na informační systémy - definici základních souvisejících pojmů, vymezením a zhodnocením použitelnosti a efektivity informačních systémů, jejich přínosu pro podnik, procesy a metodami jejich řízení.
 • Rodinný dům se zelenou střechou 

  Černý, Lukáš
  Abstrakt Projekt řeší novostavbu samostatně stojícího rodinného domu určeného pro bydlení jednogenerační rodiny složené ze čtyř osob. Situovaného na téměř rovném pozemku, přístupného z místní obslužné komunikace. Objekt ...
 • Rozpoznávání a klasifikace emocí na základě analýzy řeči 

  Černý, Lukáš
  Diplomová práce se soustředí na klasifikaci emocí. Práce pojednává o parametrizaci zvukových souborů pomoci segmentálních a suprasegmentálních metod s ohledem na jejich další použití. Tato databáze obsahuje mnoho zvukových ...
 • Systém pro správu kontrol kvality zařízení 

  Černý, Lukáš
  Tato diplomová práce popisuje jak v teoretické, tak praktické části proces návrhu a realizace interaktivního počítačového softwaru pro správu kontrol kvality zařízení zadaného společností SIGMA GROUP a.s., resp. její divizí ...