Now showing items 1-20 of 28

 • Analýza sekundárního okruhu bloku VVER 440 

  Černý, Michal
  Hlavním cílem této diplomové práce je sestavení návrhového a kontrolního výpočtového modelu sekundárního okruhu bloku VVER 440. Rešeršní část práce se zabývá popisem sekundárního okruhu. V první výpočtové části byl proveden ...
 • Konkurenceschopnost firmy ve výberovém řízení na komunikační agenturu pro Alpha System 

  Černý, Michal
  Marketingová společnost Propeople s.r.o. byla oslovena výrobcem střešní krytiny Alpha System pro podání nabídky do výběrového řízení na novou komunikační agenturu. Nabídka Propeople s.r.o. vychází především z nalezení ...
 • Konstrukce závěrných mechanizmů 

  Krejčí, David
  Cílem této bakalářské práce je popsat současný stav poznání metodiky konstrukce závěrných mechanizmů palných zbraní. Práce tedy obsahuje přehled a rozdělení jednotlivých typů používaných mechanizmů a základy problematiky ...
 • Metody zlepšování vlastností třecích povrchů 

  Fojtík, Jakub
  Bakalářská práce popisuje různé metody úprav povrchů, používaných ke zlepšení jejich tribologických vlastností. Tribologické procesy mohou mít mnoho podob v závislosti na struktuře, geometrii, materiálových vlastnostech, ...
 • Mobilní zařízení pro povrchové kalení 

  Bašek, Ondřej
  Diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh mobilního zařízení na povrchové kalení. Nejprve je uveden přehled metod a prostředků na povrchové kalení. Vlastním řešením práce je návrh možných variant konstrukce, zhodnocení ...
 • Modernizace výrobního procesu součásti kompresoru 

  Černý, Michal
  Předmětem této závěrečné práce je modernizace výrobního procesu součásti kompresoru v podmínkách konkrétní firmy. Práce je zaměřená na navržení nové varianty výrobního procesu pro sériovou výrobu dané součásti. V úvodu je ...
 • Návrh a konstrukce úpravy stanice pro zkoušky ložisek 

  Lanči, Jaroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a konstrukcí úpravy stanice pro zkoušky ložisek. Součástí této práce je technická zpráva, která tvoří rešeršní část úkolu a slovně shrnuje zadaný problém a jeho řešení. Dále pak ...
 • Návrh elektrického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Otoupalík, Jan
  Bakalářská práce se zabývá návrhem elektrického pojezdu pro univerzální pohonnou jednotku žacího stroje, která bude ovládána dálkově. Daný pojezd má nezávislé ovládaní kol, maximální rychlost 9,84 km v hodině a umožňuje ...
 • Návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje 

  Galda, Martin
  Cílem mé bakalářské práce je návrh hydraulického pojezdu univerzální pohonné jednotky žacího stroje na základě provedené rešerše s těmito parametry: nezávislý pohon kol, plynulá regulace rychlosti vpřed i vzad, rychlost ...
 • Návrh logistické koncepce obchodní organizace 

  Černý, Michal
  Bakalářská práce se zabývá problematikou dopravy v obchodní společnosti KG Process Innovations s.r.o., která nemá vlastní logistické oddělení a tudíž musí využívat služeb jiných firem. Práce obsahuje popis potřebných ...
 • Návrh okružní pily 

  Taufer, Tomáš
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou
 • Návrh okružní pily 

  Taufer, Tomáš
  Návrh vychází z předpokladu zadaného výkonu malého elektromotoru a základních rozměrů. Provedení konstrukčního návrhu dělícího zařízení je doloženo výkresovou dokumentací a technickou zprávou
 • Návrh stojanu pro montážní zařízení tiskových desek 

  Kobza, Michal
  Úkolem bakalářské práce je úprava rámu montážního zařízení tiskových desek. Zabývá se několika konstrukčními problémy, které v současné době komplikují montáž a výrobu stroje. V úvahu je vzat také požadavek na snížení ...
 • Návrh suportu, jeho uložení a pojezdu pro přítlačný válec k nalepení tiskové desky na montážním stroji. 

  Pavlas, Petr
  Konstrukce rotačního a kyvného uložení volně otočného prítlačného válce. Konstrukci je nutno optimalizovat z pohledu výrobních nákladů (technologické možnosti SOMA, technologické kooperace).
 • Nedestruktivní analýza solárních článků 

  Černý, Michal
  Práce stručně rozebírá současný stav fotovoltaických systémů a jejich současný vývoj. Budou ukázány typické vlastnosti v současné době nejprodukovanějších typů. Těžiště práce je v nedestruktivní analýze monokrystalických ...
 • Optimalizace a měření parametrů PON sítě FTTx 

  Černý, Michal
  Práce rozebírá současný vývoj na poli pasivních optických sítí a jednotlivé generace přenosových standardů. Podrobněji se zabývá parametry ODN, metodami jejich měření a volbou potřebných měření v praxi. Hlavní část práce ...
 • Optimalizace výroby součásti "šnekový hřídel" 

  Černý, Michal
  Předmětem diplomové práce je optimalizace výroby šnekových hřídelí ve specifických podmínkách konkrétní společnosti, kdy optimalizace je na žádost firmy řešena v oblastech, které vymezuje obsah této závěrečné práce. V první ...
 • Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy 

  Černý, Michal
  Cílem diplomové práce „Podnikatelský záměr pro rozvoj malé firmy“ je poskytnout návod jak rozvinout mikrofirmu na úspěšnou malou firmu, která bude mít reálný předpoklad uplatnit se na současném trhu. Diplomová práce se ...
 • Porovnání cen bytového domu v k.ú. Bučovice stanovených dle platných oceňovacích předpisů 

  Černý, Michal
  Diplomová práce seznamuje s dvěma různými možnostmi ocenění nemovitosti. S důrazem na odlišné vlastnictví bytového domu. V prvním případě se na budovu nahlíží jako na celek a je využita kombinace výnosového a nákladového ...
 • Přenosný brusný modul 

  Lux, Martin
  Cílem bakalářské práce je konstrukční návrh přenosného brusného modulu fasety pro daný řezný úhel u nestandardního ostří.