Now showing items 1-11 of 11

 • Ab initio výpočty vlivu dopování na slitinu Ni2MnGa 

  Janovec, Jozef
  Cieľom tejto práce je teoretické štúdium systému Ni-Mn-Ga, vykazujúceho efekt magnetickej tvarovej pamäti. Pri výpočtoch bola použitá metóda Exaktných Mufiin-Tin Orbitálov v kombinácii s aproximáciou koherentného potenciálu ...
 • Bio-kompozity na bázi termosetů kyseliny mléčné 

  Smiřický, Jan
  Bakalářská práce se zabývá syntézou polyuretanového lepidla, které je schopno lepit dřevěné piliny, a následným testováním mechanických vlastností vzniklého dřevokompozitu. Vzniklé lepidlo je biodegradabilní a je vyrobeno ...
 • Deformační mechanismy v krystalech pomocí molekulární dynamiky 

  Lamberský, Vojtěch
  Tato práce se zabývá problematikou molekulární dynamiky, chováním pevných látek na atomární úrovni. V rešeršní studii je nastíněn princip výpočtů, které se používají při určování chování skupin atomů nebo molekul. Dále je ...
 • Hybridní směsi na bázi recyklovaných plastů 

  Černý, Miroslav
  Práce popisuje vztah mezi strukturou a mechanickými vlastnostmi v případě hybridních směsí. Ty jsou složeny z polyuretanových matric (případně polyuretan-močovinových matric nebo směsí polyuretanu a anorganických plniv), ...
 • Kvantově mechanické studium stability fází v kovových systémech 

  Káňa, Tomáš
  Práce se zabývá teoretickým studiem stability fází vybraných kovových systémů. Navrhuje model strukturních transformací disilicidů tranzitivních kovů MoSi2, CrSi2, VSi2 a TiSi2 a paladiové tenké vrstvy na kubických substrátech ...
 • Polymerní nanokompozity - metody přípravy 

  Černý, Miroslav
  V bakalářské práci byla provedena rešerše metod přípravy a povrchové úpravy nanočástic CaCO3 a přípravy PS/CaCO3 nanokompozitů V experimentální části byla provedena příprava PS/CaCO3 nanokompozitů dvěmi metodami: radikálovou ...
 • Prvoprincipiální analýza stability krystalů pevných látek 

  Řehák, Petr
  Cílem vědeckovýzkumné činnosti v průběhu autorova doktorského studia byla analýza mechanické stability kubických krystalů při vnějším zatížení. V této práci je ukázáno, jakým způsobem byla posuzována mechanická stabilita ...
 • Prvoprincipiální studium stability krystalů pevných látek 

  Pleskot, Ondřej
  Práce se zabývá modelováním elektronové struktury v krystalech pevných látek. Konkrétně jsou prvoprincipiálním kódem VASP spočteny hustoty valenčních elektronů a hustoty stavů tří krystalů, reprezentující tři typy vazeb. ...
 • Stabilita krystalů pevných látek z prvních principů 

  Řehák, Petr
  Tato práce se zabývá studiem stability krystalů pevných látek za podmínek izotropního tahu. K tomuto účelu bylo použito ab initio metod. Krystaly čtyř vybraných fcc kovů (Al, Cu, Ir, Au) a diamantu byly podrobeny simulované ...
 • Stress coupling effect on ideal shear strength: tungsten as a case study 

  Černý, Miroslav; Šesták, Petr; Pokluda, Jaroslav (Hindawi, 2016-12-05)
  Mechanical response of a perfect bcc tungsten crystal to a multiaxial loading was investigated from first principles. The multiaxial stress state consisted of the shear stress and a superimposed compressive triaxial stress ...
 • Vinylové předpolymery - metody přípravy a využití 

  Černý, Miroslav
  Teoretická část práce se zaměřuje na blokovou radikálovou polymeraci styrenu, methyl methakrylátu, vinyltoluenu a paramethylstyrenu. Shrnuje současné informace o kinetice a možnostech provedení blokové polymerace. ...